Allergia-, iho- ja astmaliitto on valittu Fimean potilasneuvottelukuntaan

1.11.2023

Fimean johtoryhmä on hyväksynyt Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n potilasneuvottelukunnan toimintaan kaudelle 2024‒2025. Liiton varsinaisena jäsenenä toimii asiantuntija Katariina Ijäs ja varajäsenenä toiminnanjohtaja Paula Hellemaa.

Valinnassa painotettiin potilasneuvottelukunnan jäsenten monipuolisuutta eli eri sairausryhmiä edustavia potilas- ja vammaisorganisaatioita sekä kokoonpanon vaihtuvuutta. Kaiken kaikkiaan potilasneuvottelukuntaan valittiin 15 potilas- ja vammaisorganisaatiota.

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on potilasnäkökulmien tuominen mukaan viranomaistehtäviin ja luoda mahdollisuus huomioida ne Fimean toiminnassa. Lisäksi tavoitteena on suoran viestintäyhteyden luominen ja tiedonkulun vahvistaminen Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välillä, viranomaistoiminnan läpinäkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen sekä asiantuntijaviestinnän ja luotettavan tiedon lisääminen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on osa eurooppalaista lääkevalvonnan viranomaisverkostoa.   

Sivua päivitetty: 1.11.2023