Luontoterveyttä varhaiskasvatukseen

Luontoterveyttä varhaiskasvatukseen

Luontoterveyttä varhaiskasvatukseen -hankkeessa välitetään tietoa luontoterveydestä ja selvitetään päiväkotien luontotoimintaa Etelä-Karjalassa.

Päiväkodit ovat hyvä paikka lisätä lasten luontokosketusta ja parantaa luontosuhdetta, sillä varhaiskasvatuksen kautta saavutetaan koko ikäluokka. Päiväkodeissa lasten kosketus luontoon voi olla säännöllistä, ja luontosuhdetta voidaan kehittää tarjoamalla erilaisia ja positiivisia luontokokemuksia sekä tutkimista ja pohdiskelua omasta lähiluonnosta.

Kosketus luontoon ja sen mikrobeihin on tärkeää kaiken ikäisille, mutta erityisesti lapsille. Luonnon mikrobit parantavat vastustuskykyä ja immuunijärjestelmän toimintaa ja ehkäisevät immuunijärjestelmän häiriöistä johtuvien sairauksien, kuten allergioiden syntyä. Luonto on oivallinen oppimisympäristö ja vaikuttaa myös mielen hyvinvointiin.

1,5 vuotisessa hankkeessa selvitetään ensin päiväkotien luontotoimintaa sekä pihojen ja lähiympäristöjen luontoa. Tulosten perusteella tehdään kehittämissuosituksia lasten luontokontaktien lisäämiseksi. Hankkeen aikana välitetään tietoa luonnon terveysvaikutuksista niin päättäjille, päiväkodeissa työskenteleville kuin lasten vanhemmille. Lisäksi lisätään käytännössä lasten luontokosketusta järjestämällä luontopäiviä esikouluikäisille. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää terveellisiä elintapoja sekä mahdollistaa kansalaisille luontokontaktien lisääminen ja luontosuhteen vahvistaminen.

Avustus hankkeelle myönnettiin Etelä-Karjalan liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoituksesta. Hanke alkoi vuoden 2024 alussa.

Sivua päivitetty: 26.1.2024