Lääkkeet

Lääkkeet

Astma- ja allergialääkkeiden kulutus kasvaa, mutta kustannukset pienenevät

Allergian ja astman lääkkeiden kulutusta ja kustannuksia selvitettiin lääkemyyntitilastojen avulla. Tutkimus oli jatkoa allergisten sairauksien yhteiskunnallisia kustannusten tutkimukselle. Lääkkeet olivat astman ja allergian hoitokustannuksista suurin erä ja ainoa, joka on kasvanut 2000-luvulla.

Vuonna 2000 astma- ja allergialääkkeiden kustannukset olivat 154 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 ne olivat jo yli neljänneksen suuremmat (197 milj. €). Astma- ja allergialääkkeiden kustannukset seurasivat kaikkien lääkkeiden kustannuskehitystä vuosina 2000 – 2010 ja sen jälkeen ne lähtivät laskuun, vaikka kaikkien lääkkeiden kustannukset pysyivät ennallaan. Syynä kustannusten pienenemisen oli lääkkeiden hintasääntely ja kilpailu.

Allergia- ja astmalääkkeiden kulutus on kasvanut jatkuvasti. Allergiaohjelman aikana 2008–2013 antihistamiinien kulutus kasvoi 21 % ja astmalääkkeiden 14 %, mutta hintojen halpenemisen vuoksi kustannukset pienenenivät 10 %. Allergiaan tarkoitettujen silmätippojen ja ihottumavoiteiden kustannukset ovat myös vähentyneet.

Allergian itsehoitolääkkeiden kulutus on lisääntynyt voimakkaasti. Euromääräisen vähittäismyynnin perusteella silmätipoista jo 77 %, antihistamiineista 53 % ja nenäsumutteista 11 % myytiin ilman reseptiä vuonna 2013.

Kansallisen allergiaohjelman painopisteet, vaikeat tautimuodot ja sietokyvyn parantaminen, näkyivät ainakin siedätyskustannusten lisääntymisenä. Allergiaohjelman aikana 2008–2013 siedätyshoitovalmisteiden kustannukset kasvoivat 74 %, mutta ne ovat edelleen vain pieni osa (2 %) kaikista lääkekustannuksista.

Lue lisää: Astma- ja allergialääkkeiden kulutus kasvaa, mutta kustannukset pienenevät / Juha Jantunen, Paula Kauppi, Jaana E. Martikainen, Mika Mäkelä, Tari Haahtela. Lääkärilehti 46/2015.

Sivua päivitetty: 12.11.2018