Tatuoinnin terveysvaikutukset

Tatuointien suosio on kasvanut vuosien saatossa. Noin 10 prosentilla suomalaisista on vähintään yksi tai useampi tatuointi.

Mistä on kyse?

 • Tatuoidessa ihon uloin kerros lävistetään neulalla, jolloin tatuointimuste pääsee verinahkaan.  Osa musteesta jää ihon päällimmäiseen kerrokseen, josta se poistuu ihosolujen karistessa pois ja ihosolujen uudistuessa. Tatuoidessa tatuointimuste injektoidaan syvemmälle ihoon kuin kestopigmentoinnissa.

Tatuointimusteet

 • Koostuvat erilaisista orgaanisista ja epäorgaanisista ainesosista
 • Tatuointimusteet ovat liuoksia, jotka koostuvat karkeasti ottaen ns. kantaja-aineesta (eng. carrier) ja väriaineesta (eng. colorant). Kantaja-aine on neste, jonka tehtävä on kuljettaa väriaine haluttuun paikkaan. Kantaja-aine voi sisältää esimerkiksi vettä, glyseriiniä ja isopropyylialkoholia.
 • Tatuoinneissa ja kestopigmentoinnissa käytetään osittain samoja aineita.
 • Suurin osa tatuointiväreistä on orgaanisia pigmenttejä, joista atsovärit ovat yleisin ryhmä. Pigmentit heijastavat valoa näkyvän valon alueella. Toisin kuin muut väriaineet pigmenttien värinmuodostus ei edellytä kemiallista reaktiota iholla vaan perustuu molekyylien välisiin vuorovaikutuksiin tai fysikaalisiin vuorovaikutuksiin, jotka pitävät pigmentin paikoillaan.
 • Noin 30 % tatuointi- ja kestopigmentointimusteiden väreistä on sallittuja kosmetiikassa, kun taas valtaosa niistä on kehitetty teollisiin sovelluksiin, kuten maaleihin ja tekstiileihin.
 • Tatuointimusteet sisältävät useita erilaisia apuaineita, kuten pinta-aktiivisia aineita, sideaineita, täyteaineita ja säilöntäaineita. Apuaineiden tarkoitus on ylläpitää tatuointimusteen tasalaatuinen koostumus sekä estää mikro-organismien kasvu tuotteessa avaamisen jälkeen.

Terveysvaikutukset

Tatuointimusteiden valmistuksessa käytetään yli 200 erilaista väri-ja apuainetta.

Kemikaalialtistuminen riippuu eri tekijöistä, kuten injektoitavan tatuointimusteen määrästä, tatuoinnin koosta sekä tatuointien kokonaismäärästä kehossa. Tatuointien pitkäaikaisista terveysvaikutuksista ei ole riittävästi näyttöä.

Tatuointivärien koostumus ja puhtausaste vaihtelevat. Terveysnäkökulmasta tarkastellen ei voida suoraan sanoa, että mustat tatuointivärit olisivat turvallisempia kuin värilliset tatuointimusteet. Punaiset tatuointivärit ovat aiheuttaneet yliherkkyysreaktioita, mutta mustat värit voivat sisältää syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä.

Tatuointien väripigmenttien terveysriskinä on niiden sisältämät epäpuhtaudet. Pigmenttien puhtausaste vaihtelee välillä 70-90 %. Tatuointivärit voivat sisältää terveydelle haitallisia epäpuhtauksia ja sivutuotteita, kuten kromi VI:sta, nikkeliä, kuparia, kobolttia, aromaattisia amiineja ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.

Epäsuotuisia terveysvaikutuksia voivat aiheuttaa:

 • atsovärien primaariset aromaattiset amiinit (PAA-yhdisteet)
 • mustien väriaineiden polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)
 • orgaanisten ja epäorgaanisten pigmenttien raskasmetallisuolat (kromi VI, nikkeli, kupari, koboltti)
 • nanopartikkelit (kokoluokka < 100 nm, erityisesti mustat tatuointivärit, peräisin hiilimustasta), edellyttävät lisätutkimuksia 

Tatuointien ja kestopigmentointien epäsuotuisat terveysvaikutukset ja komplikaatiot voivat olla välittömiä, kuten akuutti aseptinen inflammatorinen reaktio, jotka ilmaantuvat tatuointitoimenpiteen aikana.

Sen sijaan allergiset reaktiot voivat ilmaantua viikkojen kuluessa ja krooniset ihosairaudet ja immuunireaktiot vasta useiden vuosien jälkeen tatuoinnin ottamisesta. Bakteeri-infektio, kuten karvatuppitulehdus, ektyyma, märkärupi ja ihopaise voi ilmaantua muutaman päivän sisällä kuluessa tatuoinnin ottamisesta. Infektio ei kuitenkaan ole allerginen reaktio.

Epätyypillisiä bakteeri-infektioita ovat atyyppisten mykobakteerien aiheuttamat infektiot. Tällaisia on kuitenkin tavattu Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Niiden aiheuttajana on arveltu olevan epäpuhdas kraanavesi, jota on käytetty tatuointimusteen sekoituksessa. 

Tatuoinnin jälkihoito

Tärkeää tulehdusten estämiseksi. Herkistyneillä tatuoinnin hoitoon käytetyt aineet esim. voiteet voivat aiheuttaa välitöntä kosketusallergiaa.

Tatuointiammattilaiselta saa yleensä hoito-ohjeet.

Tulehtumisriskin välttämiseksi uimista, kylpemistä tai saunomista ei suositella ensimmäisten kahden viikon aikana tatuoinnin ottamisesta tai ennen kuin iho on täysin parantunut. On hyvä muistaa suojata (vaatetus, aurinkorasva) tatuointi suoralta auringonvalolta, sillä tatuoitu iho palaa herkästi.

Ihokomplikaatiot

Tatuointien ja kestopigmentointeihin (eng. permanent make-up, PMU) liittyvien ihokomplikaatioiden tarkkaa esiintyvyyttä ei tunneta. Vaikeat tatuointien aiheuttamat komplikaatiot ovat harvinaisia, mutta sen sijaan lievempiä oireita, kuten kutinaa ja turvotusta, on raportoitu useammin.

Yliherkkyydet

Yleisimpiä tatuointeihin liittyviä komplikaatioita ovat väriaineiden ja pigmenttien aiheuttamat yliherkkyysreaktiot, jotka voivat ilmaantua välittömästi tai vasta vuosien jälkeen tatuoinnin ottamisesta. Lukuun ottamatta valkoista tatuointiväriä kaikkien muiden tatuointivärien on raportoitu aiheuttavan yliherkkyysreaktioita.  Väreistä punainen, punaisen sävyt ja violetti ovat yleisimmin yliherkkyysreaktioiden aiheuttajia.

Oireita voivat olla mm. kutina, turvotus, tatuoidun ihoalueen kovettuminen tai herkkyys auringonvalolle.  Yliherkkyysreaktiot voivat olla ohimeneviä, oireilu voi jatkua satunnaisesti, oireet voivat lievittyä ajan kuluessa tai pahimmillaan jatkua häiritsevänä.

Allergiset ihoreaktiot yhdistetään usein punaisiin tatuointeihin ja niiden aromaattisia amiineja sisältäviin atsoväreihin. Vaaleansiniset, vihreät ja mustat pigmentit aiheuttavat harvoin allergisia reaktioita. Väliaikaisissa mustissa hennatatuoinneissa allergian aiheuttaja on yleensä parafenyleenidiamiini (PPD).

Ihoreaktioiden hoito

Tatuointien aiheuttamia ihoreaktioita voidaan hoitaa esimerkiksi paikallisilla kortisonivoiteilla ja kortisonipistoksilla, mikä voi olla haastavaa. Mikäli tatuoinnin aiheuttamat oireet eivät lopu, voidaan tatuointi vaihtoehtoisesti poistaa esimerkiksi laserilla tai kirurgisesti. Laserpoistoon liittyy allergisen reaktion riski, joka on kuitenkin harvinainen.

Muut ihoreaktiot (ihotaudit)

On mahdollista, että iho-oireet voivat paikallistua tatuoituun kohtaan. Tämä voi ilmetä silloin, kun henkilöllä on diagnosoitu krooninen ihosairaus.

Turvallisuus

Tatuointi- ja kestopigmentointivärit kuuluvat toistaiseksi kemikaalilainsäädännön piiriin EU:ssa.  Valmistaja ja maahantuoja ovat vastuussa siitä, että tatuointimusteet ovat kemikaalilainsäädännön edellyttämien vaatimusten mukaisia. Tatuointien ja kestopigmentoinnin osalta on käytetty Euroopan neuvoston päätöslauselmaan (ResAP(2008)1) pohjautuvia turvallisuuskriteereitä, joissa suositellaan tiettyjen aineiden käytön rajoittamista.

Jos harkitset tatuoinnin ottamista on hyvä tiedustella ja selvittää ovatko tatuointistudion käyttämät tatuointimusteet testattuja ja täyttävätkö ne turvallisuusvaatimukset (ResAP(2008)1 ja kemikaalilainsäädäntö).

Suosi tatuointiammattilaista, joka on valinnut tuotteet huolella. On hyvä huomioida, että markkinoilla on myös tuoteväärennöksiä, joiden koostumus on tuntematon.

Tatuointien pitkäaikaisista terveysvaikutuksista ei ole riittävästi näyttöä.

Sivua päivitetty: 11.6.2019