Tupakkavieroitus

Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista aina, riippumatta siitä kuinka paljon tai kauan on tupakoinut.

On tärkeää suunnitella lopettamista ja tutustua omiin tupakointitapoihin. Riskitilanteisiin kannattaa varautua jo etukäteen, koska onnistumisen mahdollisuudet kasvavat kun tupakoitsija on valmistautunut lopetukseen.

Vieroitusoireet

Tyypillisimpiä vieroitusoireita ovat ärtyisyys, tupakanhimo, levottomuus, päänsärky, univaikeudet sekä ruokahalun lisääntyminen. Vieroitusoireet ovat merkki elimistön puhdistumisesta ja ne ovat ohimeneviä, jonka vuoksi niitä ei kannata etukäteen pelätä. Tupakasta vieroitukseen ja vieroitusoireiden hallintaan on olemassa runsaasti erilaisia keinoja ja menetelmiä:

 • nikotiinikorvaushoitovalmisteita
 • vieroituslääkkeitä
 • lääkkeettömiä hoito- ja tukimuotoja

 Osa tarvitsee vain motivointia tupakointia lopettaessaan.  

Nikotiinikorvaushoito

Nikotiinikorvaushoito lievittää oikein käytettynä vieroitusoireita ja lisää onnistumisen mahdollisuutta 1,5- 2 -kertaiseksi. Nikotiinikorvaushoitoa käytettäessä veren nikotiinipitoisuus jää aina pienemmäksi kuin tupakoidessa ja sitä suositellaan käytettäväksi 3-6 kuukauden ajan.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteita on olemassa lyhytvaikutteisia:

 • purukumi
 • imeskelytabletti
 • kielenalustabletti
 • suusumute
 • inhalaattori

Lyhytvaikutteisten valmisteiden lisäksi markkinoilla on pitkävaikutteinen laastari, josta liukenee nikotiinia verenkiertoon tasaisesti laastarin ollessa iholle kiinnitettynä. Mikäli vieroitusoireet ovat voimakkaita, on myös mahdollista käyttää ns. yhdistelmähoitoa, jossa pitkävaikutteisen laastarin oheen lisätään jokin lyhytvaikutteinen valmiste. Nikotiinikorvaushoitoa käytettäessä on tärkeää, että sitä käytetään ohjeen mukaan, riittävästi ja riittävän pitkän aikaa.

Vieroituslääkkeet

Suomessa käytössä olevat reseptilääkkeet tupakasta vieroituksessa ovat bupropioni, nortriptyliini ja varenikliini. Lääkkeitä ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana eikä niitä suositella alle 18- vuotiaille.

Lääkkeettömät hoitomuodot

Resepti- ja itsehoitolääkkeiden lisäksi on olemassa muitakin vaihtoehtoja tupakasta vieroitukseen;

 • yksilö- ja ryhmäohjausta
 • ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä verkossa että puhelimitse
 • vertaistukea keskustelufoorumilla sekä erilaisissa ryhmissä

Joillakin paikkakunnilla toimii tupakkaklinikka, joissa työskentelee asiaan perehtyneitä terveydenhuollon ammattilaisia. Vaikka omalta paikkakunnalta ei tupakkaklinikkaa löytyisikään, kannattaa muistaa, että tupakasta vieroituksen ohjaus ja neuvonta on jokaisen terveydenhuoltoalan ammattilaisen velvollisuus, joten apua ja tukea on saatavilla kaikista terveydenhuollon yksiköistä.

Tukea, apua ja neuvoja tupakoinnin lopettamiseen

Stumppi.fi
Valtakunnallinen, maksuton neuvontapuhelin 0800 148 484 ma-pe klo 10–18

Fressis.fi
Tupakoinnin lopettamiseen keskittyvä verkkosivusto nuorille

Lähteet: Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus- Käypä hoito. 2012. Dudecim. Nikotiinikorvaustuotteiden valmisteyhteenvedot.

Sivua päivitetty: 20.9.2019