Siedätyshoito

Siedätyshoito on allergian syynmukaista hoitoa. Hoidon tarkoituksena on totuttaa ja siedättää elimistö allergiaa aiheuttavaan aineeseen.

Siedätyshoitoa on saatavilla siitepöly-, eläin- ja pölypunkkiallergian hoitoon. Sitä annetaan myös vakavaan pistiäisallergiaan (ampiainen, mehiläinen).

Ruokasiedätyshoitoa annetaan merkittäviä oireita aiheuttavaan ruoka-aineallergiaan. Se on toistaiseksi kokeellista hoitoa. Sitä voidaan antaa yli 5-vuotiaalle lapselle, jolla allergisen reaktion aiheuttavan ruoka-aineen välttäminen on hankalaa ja jolla ruoka-allergia aiheuttaa anafylaksian vaaran.

Siedätyshoito voidaan aloittaa vasta, kun lääkäri on varmistanut, että allergiset oireet johtuvat allergeenistä, jolle siedätystä suunnitellaan.

Siedätyshoidon muodot

Siedätyshoitoa annetaan pistos- ja kielenalustablettihoitoina. Molemmat ovat tehokkaita.

Siedätystä annetaan pistoksina koivu-, heinä-, koira- ja kissa-allergian hoitoon sekä pistiäisallergiaan. Kielen alle laitettavaa tablettihoitoa saa heinä-, koivu- ja pölypunkkiallergiaan.

Allergian siedätyshoito kestää noin 3 vuotta. Pistiäisallergian siedätyshoidon kesto on 5 vuotta.

Siedätyshoidon aloittaminen ja eteneminen

Siedätyshoitoarvioon voi hakeutua lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta. Hoitoa saa myös useilla yksityisillä lääkäriasemilla. Siedätyshoitoarviossa päätetään yhdessä lääkärin kanssa sopivin hoitomuoto.

Siitepölyallergian pistossiedätyshoidot aloitetaan pääsääntöisesti syksyllä, joten arvioon kannattaa hakeutua hyvissä ajoin loppukesästä. Siitepölyallergian tablettisiedätyshoito aloitetaan yleensä tammikuussa. Eläin- ja pölypunkkisiedätyshoitoa voidaan aloittaa vuodenajasta riippumatta.

Siedätyshoidon alussa annetaan selkeät toimintaohjeet. Toimintaohjeet riippuvat hoitotavasta. Alkuohjauksessa käydään läpi hoitoon liittyvät erityistilanteet ja milloin pitää olla yhteydessä hoitavaan yksikköön. Hyvä ohjeistus on tärkeää hoidon onnistumisen varmistamiseksi.

Pistoshoito toteutetaan terveydenhuollon yksikössä. Hoitoa voidaan antaa 1–2 allergeenille kerralla. Pistokset annetaan olkavarteen ihon alle aluksi 1–2 viikon välein, useimmiten 7 viikon ajan, ja sen jälkeen noin 4–8 viikon välein kolmen vuoden ajan.

Kielen alle annosteltavan tabletin ensimmäinen annos otetaan terveydenhuollon yksikössä lääkärin valvonnassa. Sen jälkeen tabletti otetaan kotona päivittäin kolmen vuoden ajan.

Siedätyshoidon tehoaminen

Siedätyshoidon tehoamista ei voida varmasti ennustaa. Kuitenkin vähintään 80–90 prosenttia hoitoa saavista saa lopulta helpotusta allergiaoireisiin. Ensimmäisenä hoitovuonna moni siedätettävä kokee pahimpien allergiaoireiden helpottavan.

Teho säilyy useita vuosia hoidon lopettamisen jälkeen, heinäallergisilla lapsilla keskimäärin 12 vuotta. Tarvittaessa hoito voidaan uusia myöhemmin. Siedätyshoito ei lisää allergiaa. Ristiallergian oireisiin siitä on vähän hyötyä.

Siedätyshoidon kustannukset

Siedätyshoidon kustannuksissa on eroja. Julkisessa terveydenhuollossa kolmen vuoden pistossiedätyshoito maksaa 100–400 euroa sairaanhoitopiiristä ja kotikunnasta riippuen. Kolmen vuoden kielenalussiedätyshoidon kustannukset potilaalle ovat noin 1800 euroa.

Kielenalussiedätyshoidon kustannukset muodostuvat siedätyshoitovalmisteen hinnasta sekä seurantakäyntien ja varalääkkeiden kustannuksista. Siedätyshoitovalmisteet kerryttävät Kela-korvausten lääkekattoa. Käytännössä kielenalussiedätyksessä se ylittyy kalenterivuoden aikana.

Kielenalustabletteja varten tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto (SV-korvaus 40 %). Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerrallaan enintään viideksi vuodeksi.

Pistossiedätyshoidon kustannukset muodostuvat pisto- ja seurantakäyntimaksuista ja varalääkkeiden maksuista, siedätyshoitouutteet sisältyvät käyntimaksuihin. Lisäksi kustannuksissa on huomioitava matkakulut siedätyshoitoa toteuttavaan yksikköön ja käynteihin kuluva aika.

Kokemuksia siitepölyallergian siedätyshoidosta

Anna Sarkkisen kokemuksia siitepölyallergian siedätyshoidosta:

Neuvontaa

Siedätyshoitoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä liiton Allergia, iho ja astmaneuvontaan

Lisätietoja

Terveyskyla.fi: Kenelle siedätyshoito sopii ja kenelle ei

Terveyskyla.fi: Siedätyshoidon hyödyt ja haitat

Sivua päivitetty: 7.6.2022