Väliraportti sosiaaliturvauudistuksesta on lausuntokierroksella

26.4.2023

Suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ollaan uudistamassa kokonaisuudessaan. Vuonna 2020 asetettiin parlamentaarinen komitea valmistelemaan uudistusta. Komitea on hallituskausista riippumaton, ja sen on tarkoitus antaa ehdotuksensa sosiaaliturvan uudistamiseksi vuonna 2027. Komitean väliraportti julkaistiin maaliskuun lopussa, ja se on parhaillaan lausuntokierroksella.

Uudistuksen tavoitteena on keskittyä neljään ongelmakokonaisuuteen: sosiaaliturvan monimutkaisuus, ansioturvan ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen, viimesijainen turva sekä palveluiden ja etuuksien yhteensovittaminen. Väliraportissa esitetäänkin perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja yhdistämistä. Tarkoitus on myös selkeyttää ja yksinkertaistaa etuusjärjestelmää ja sen toimeenpanoa. Lisäksi esitetään tulevalle hallitukselle lukuisten selvitys-, lainvalmistelu- ja kehittämishankkeiden käynnistämistä.

Allergia-, iho- ja astmaliitto kannattaa SOSTE ry:n näkemystä, että uudistuksessa on turvattava erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeudet. Esimerkiksi työelämään liittyvien etuuksien kohdalla on arvioitava kokonaisvaltaisemmin ja joustavammin sairauksien vaikutuksia työssäjaksamiseen ja työelämässä pysymiseen.

Sivua päivitetty: 8.5.2023