Sairastamiseen liittyviin palveluihin ja etuuksiin tuli muutoksia

4.1.2023

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Mutta mitä muita muutoksia tapahtui sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sairastamiseen liittyvissä etuuksissa ja palveluissa vuoden alusta lähtien?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyivät 21 hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin vastuulle. Kunnat ja hyvinvointialueet vastaavat yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Käytännössä muutos ei välttämättä näy yksittäisen ihmisen arjessa mitenkään.

Muutos voi näkyä myöhemmin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilajärjestelyillä eli esimerkiksi toimintojen ja palveluiden keskittämisenä suurempiin yksiköihin. Muutosten määrä vaihtelee hyvinvointialueesta toiseen.

Kaiken kaikkiaan kannattaa seurata muutoksista oman hyvinvointialueen verkkosivuja. Kaikkien hyvinvointialueiden verkkosivut löytyvät kootusti esimerkiksi täältä: https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta

Asiakasmaksut hyvinvointialueilla

Perusterveydenhuollon lääkärin vastaanotosta voidaan periä enintään 20,90 euroa käynniltä. Maksu voidaan periä enintään kolme kertaa vuodessa. Vaihtoehtoisesti voidaan periä vuosimaksu 41,80 euroa.

Maksimihinnan tulee perimään 20 hyvinvointialuetta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella hinta on 16,70 euroa. Helsingissä perusterveydenhuollon lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotto on maksuton.

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat maksuttomia. Lisäksi alle 18-vuotiaiden avoterveyspalvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Sairaalan poliklinikkamaksun enimmäismäärä on 41,80 euroa, sarjassa annettava hoidon maksu on 11,60 euroa ja hoitopäivämaksu on 49,60 euroa.

Kela-korvauksiin muutoksia

Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvattavuus kapenee. Korvausta saa vain lääkärinpalkkioista sekä toimenpiteistä, jotka on määrännyt psykiatrian tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Myös psykologin tekemä tutkimus korvataan.

Matkakorvauksia saa vain Kela-korvattavista-käynnistä yksityiseen terveydenhuoltoon. Maksusitoumukseen tai palveluseteliin perustuvat matkat korvataan myös yksityiseen terveydenhuoltoon.

Osasairauspäivärahan enimmäisaikaa pidennetään 150 arkipäivään, ja kokotyöajan määrittely muutetaan siten, että säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.   

Kelan etuuksiin tulee 4,2 prosentin indeksikorotus. Tämä ei koske niin sanottua lääkekattoa, joka pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2022 eli 592,16 euroa.

Lääkekaton lisäksi myös terveydenhuoltoon tehtyjen matkojen matkakatto (300 euroa) sekä terveydenhuollon maksukatto (692 euroa) säilyvät samansuuruisina kuin vuonna 2022.

Esimerkkejä etuuksien määrästä vuonna 2023

  • perusvammaistuki 102,85 €/kk
  • korotettu vammaistuki 240,00 €/kk
  • ylin vammaistuki 465,38 €/kk
  • perushoitotuki 78,72 €/kk
  • korotettu hoitotuki 171,49 €
  • ylin hoitotuki 362,62 €/kk
  • sairauspäiväraha ja vähimmäismääräinen kuntoutusraha 31,99 €/pv

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Risto Heikkinen, puh. 045 114 4459, etunimi.sukunimi@allergia.fi

Sivua päivitetty: 4.1.2023