Pitkäaikaissairaita etsitään haastateltavaksi THL:n tutkimukseen digitaalisista terveyspalveluista

19.4.2022

Millaisia mahdollisuuksia Sinulla on hyödyntää sähköisiä terveyspalveluita sairautesi hoidossa? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella alkaa tutkimusprojekti, jossa kartoitetaan pitkäaikaissairaiden näkemyksiä digitaalisesti käytettävistä terveyspalveluista ja niiden käytön edellyttämistä taidoista.

Tutkimukseen etsitään puhelinhaastatteluun terveydenhuollon asiakkaita, joilla on jokin pitkäaikaissairaus (esim. astma tai allergia), joka on kestänyt tähän mennessä vähintään kuusi kuukautta. Haastattelut toteutetaan huhti–toukokuun 2022 aikana eikä haastatteluun osallistuvilla tarvitse olla aiempaa kokemusta digitaalisten terveyspalveluiden käytöstä.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksilöhaastatteluin pitkäaikaissairauden kanssa elävien ihmisten käsityksiä oman digitaalisen terveyslukutaidon tasosta ja sen vaikutuksista digitaalisten terveyspalveluiden käyttöön. Digitaalisia terveyspalveluja ovat esimerkiksi Terveyskylä-palvelu ja potilasjärjestöjen verkkosivut.

Tutkimus toteutetaan osana laajaa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa DigiIN-hankekonsortiota ja aineistoa tulee keräämään vieraileva tutkija Alisa Tamminen Maastrichtin yliopistosta.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen digitaalisista terveyspalveluista voi osallistua ilmoittautumalla puhelinhaastatteluun tutkija Alisa Tammiselle alisa.tamminen@thl.fi, puh. 044 55 13130.

Tietoa tutkimuksen kulusta ja haastattelusta (pdf-tiedosto)

Lisätietoja:

Kuinka sähköisten terveyspalveluiden hyödyntäminen toteutuu pitkäaikaissairauden hoidossa – haastattelututkimus alkaa

Sivua päivitetty: 19.4.2022