Liiton toimintaan tehty tarkastus

30.10.2020

Allergia-, iho- ja astmaliitto tekee muutoksia toimintaansa STEA:n tarkastuksen pohjalta. Tarkastus koski vuotta 2018.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on tehnyt Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:tä koskevan tarkastuksen. Sen kohteena oli STEA:n yleisavustuksen ja kohdennettujen avustusten käyttö vuonna 2018. Lopullisessa tarkastuskertomuksessa on huomioitu liiton tekemä vastine.

STEA nosti tarkastuskertomuksessa esille toiminnan puutteita. Liitto ottaa tarkastuksessa havaitut puutteet erittäin vakavasti, ja on ryhtynyt toimiin niiden korjaamiseksi.

Jo ennen tammikuussa 2020 aloitettua tarkastusta liittohallitus on ryhtynyt organisaation ja toiminnan korjaustoimenpiteisiin. Muun muassa järjestön ja sen yhteydessä toimivien yhtiöiden toimintaa on eriytetty selvemmin ja sisäistä valvontaa tarkennettu.

Allergia-, iho- ja astmaliitto jatkaa korjaustoimenpiteiden loppuun saattamista yhteistyössä STEA:n kanssa. Tarvittavat muutokset saatetaan loppuun vuoden 2021 kevään aikana.

Sivua päivitetty: 12.12.2020