Korkein hallinto-oikeus linjasi, että keliakiasta aiheutuvat erityisruokakustannukset vaikuttavat täydentävän toimeentulotuen myöntämiseen

1.12.2017

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään todennut, että erityisruokavaliosta johtuvat erityismenot on otettava huomioon arvioitaessa asiakkaan tarvetta täydentävään toimeentulotukeen.

Päätös koskee tapausta, jossa toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaan oli eri sairauksiensa johdosta noudatettava erityisruokavaliota. Korkein hallinto-oikeus perusteli toimeentulotuen asiakasta koskevaa päätöstänsä sillä, että luotettavana pidettävän selvityksen mukaan keliaakikon gluteenittoman ruokavalion noudattamisesta aiheutuneet menot olivat huomattavasti suuremmat kuin ruokavaliokorvaus, jonka asiakas oli Kelalta saanut.

Allergia-. iho- ja astmaliitto seuraa, miten päätöstä tulkitaan muiden erityisruokavaliokustannuksia aiheuttavien sairauksien kohdalla. On mahdollista, että täydentävän toimeentulon ohjeistuksia tullaan muuttamaan siihen suuntaan, että mitkä tahansa sairaudesta aiheutuvat välttämättömät erityisruokavaliokustannukset tulee ottaa täysimääräisesti huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. 

Sivua päivitetty: 1.12.2017