Hallitusohjelma: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin pääsyä sujuvoitettava

7.8.2023

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelma julkaistiin kesän aikana. Allergia-, iho- ja astmaliitto kannattaa hallituksen yleistä pyrkimystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hoitojonojen purkamiselle on akuutti tarve, mutta pääsyä myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin tulisi sujuvoittaa.

Julkaistussa hallitusohjelmassa perusterveydenhuollon hoitojonoja pyritään purkamaan uuden, määräaikaisen Kela-korvausmallin avulla. Sen mukaan yksityiset yleislääkäripalvelut olisivat asiakkaalle samanhintaisia kuin julkiset palvelut.

- Hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitopolkujen rakentumisessa on tärkeää korostaa asiakkaan kohtaamisen merkitystä. On hyvä, että ohjelmassa huomioidaan omalääkärimallin kehittäminen hoitoon pääsyn parantamiseksi. Hyvä on myös se, että ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa mainitaan harvinaissairaiden hoidon saatavuuden ja laadun varmistaminen, toteaa Allergia-, iho- ja astmaliiton erityisasiantuntija Risto Heikkinen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden kehittämiseksi hallitus esittää muun muassa uusien digitaalisten toimintamallien käyttöönottoa.

- Digitaalisten palveluiden lisääminen lisää yhdenvertaisuutta, mutta aina tulee kuitenkin olla vaihtoehtona kasvokkaisen tapaamisen mahdollisuus, kommentoi Heikkinen.

Kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma toteutetaan järjestöjen kanssa

Ohjelmassa ehdotetaan toteutettavan poikkihallinnollisesti kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma yhdessä järjestöjen kanssa. Tavoitteena on löytää ennaltaehkäiseviä keinoja edistämään kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

- On tärkeää, että järjestöjen osaamista hyödynnetään osana kansanterveystyötä. Hallitusohjelmassa on kuitenkin muun muassa verotuksellisia tavoitteita, joiden kansanterveydelliset vaikutukset saattavat olla haitallisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, toteaa Heikkinen.  

Lääkekorvauksiin ja sosiaaliturvaan kaavaillaan uudistuksia

Lääkekorvausten vuosiomavastuun jakaminen osiin on kirjattu hallitusohjelmaan. Tämä on ollut järjestöjen tavoitteena jo pitkään.

- Tärkeämpi uudistus pitkäaikaissairaan kohdalla olisi kolmen maksukaton yhdistäminen. Tähän ei ohjelmassa oteta kantaa, harmittelee Heikkinen.   

Sosiaaliturvauudistuksessa tavoiteltavalla perusturvamallilla hallitus haluaa selkeyttää ja yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää. Yhteen yleistukeen yhdistettäisiin perusosa elämiseen, asumisosa asumiseen ja harkinnanvarainen osa viimesijaiseksi tueksi.

- Pitkäaikaissairauden aiheuttamat taloudelliset haasteet ja niiden mukanaan tuoma syrjäytymisen uhka tulisi ottaa huomioon sosiaaliturvauudistusta edistettäessä. Suomen sosiaalioikeudellinen seura teki kantelun Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle, joka toteaa antamassaan ratkaisussa, että Suomen perusturvaetuudet ovat liian matalia. Hallituksen tulisikin ottaisi huomioon komitean ratkaisu, toivoo Heikkinen

Allergia-, iho- ja astmaliitto seuraa hallitusohjelman toteutumista

Yhdessä muiden järjestöjen kanssa Allergia-, iho- ja astmaliitto tulee seuraamaan hallitusohjelman toteutumista ja siihen liittyviä käytännön toimenpiteitä erityisesti pitkäaikaissairaiden aseman näkökulmasta.

Lisätietoja:

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisu

Erityisasiantuntija Risto Heikkinen, 045 114 4459, risto.heikkinen@allergia.fi

Sivua päivitetty: 7.8.2023