Atooppista ekseemaa sairastavat vaikuttivat Käypä hoito -suositukseen

2.6.2023

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on päivittänyt Atooppisen ekseeman Käypä hoito -suosituksen. Päivityksen valmistelussa oli mukana myös atooppista ekseemaa sairastavia. Allergia-, iho- ja astmaliitto välitti Käypä hoito -työryhmälle ehdokkaita viiteryhmän osallistujiksi.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niiden valmistelusta vastaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toukokuun lopussa julkaistiin päivitetty Atooppisen ekseeman Käypä hoito -suositus.

Duodecim on viime vuosina vahvistanut kokemustiedon roolia Käypä hoito -suositusten valmistelussa. Potilaat mukaan hankkeen (2020–2022) aikana selvitettiin miten potilaat ja heidän läheisensä voivat osallistua Käypä hoito -suositustyöhön.

Allergia-, iho- ja astmaliitto oli yksi hankkeessa mukana ollut järjestö. Atooppisen ekseeman Käypä hoito -suosituksen valmistelussa hyödynnettiin itse sairastavista aikuisista koostuvaa viiteryhmää. Allergia-, iho- ja astmaliitto myös kommentoi Käypä hoito -suosituksen luonnosversiota.

Lisätietoa

Atooppinen ekseema. Käypä hoito -suositus

Potilaat mukaan hanke (2020–2022)

Sivua päivitetty: 2.6.2023