Atooppista ekseemaa käsittelevän Käypä hoito -suosituksen päivitykseen haetaan viiteryhmäläisiä

3.12.2021

Atooppista ekseemaa käsittelevän Käypä hoito -suosituksen päivitys on alkamassa syksyn 2021 aikana. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin pyrkimyksenä on saada koottua varsinaisen Käypä hoito ‑suositustyöryhmän rinnalle potilaista ja potilaiden edustajista koostuvan viiteryhmän (Potilaat mukaan -hankkeen hengessä).

Kutsummekin pitkäaikaista atooppista ihottumaa sairastavia osallistumaan mukaan atopiaviiteryhmään! Tavoittelemme viiteryhmään erilaisen taustan omaavia ihmisiä mahdollisimman kattavalla kirjolla: atooppisen ihottuman eri vaikeusaste, eri hoitopaikka (perusterveydenhuolto/erikoissairaanhoito), eri sukupuoli, eri ikäisiä, eri puolilta Suomea.

Viiteryhmän ensimmäisen kokouksen ajankohta olisi maanantaina 24.1.2022 klo 16–18, ja se järjestetään etänä Teams-alustalla (tai mahdollisuuksien mukaan myös läsnäolokokouksena).

Oheisena hiukan lisätietoa Käypä hoito -suosituksista, Potilaat mukaan -hankkeesta ja viiteryhmästä.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Duodecimin Potilaat mukaan on vuonna 2020 käynnistynyt hanke, jossa selvitetään, millä tavoilla potilaat ja heidän läheisensä voivat osallistua Käypä hoito ‑suositustyöhön. Kolmivuotisessa (2020–2022) STEAn rahoittamassa hankkeessa on mukana joukko kansanterveys- ja potilasjärjestöjä ja Suomen hammaslääkäriseura Apollonia.

Viiteryhmä on Käypä hoito -toimituksen nimittämä, 3–9 jäsenen ryhmä potilaita ja potilaiden edustajia. Viiteryhmä kokoontuu erillään Käypä hoito ‑suositusta laativasta työryhmästä. Viiteryhmän puheenjohtajana toimii henkilö Käypä hoito -toimituksesta tai Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja. Viiteryhmän jäsen osallistuu viiteryhmän kokoontumisiin (2–4 kokousta suositustyön aikana) ja tuo esiin potilaiden kokemuksia ja näkemyksiä. Käypä hoito -työstä ei makseta palkkaa tai palkkiota, mutta mahdolliset matkakulut korvataan yleisten periaatteiden mukaisesti.

Mikäli kiinnostus osallistua atopiaviiteryhmään heräsi, pyydämme ottamaan yhteyttä Allergia-, iho- ja astmaliittoon. Kerro samalla ikäsi, sairautesi (tai läheisesi sairauden) vaikeusaste, paikkakunta sekä se terveydenhuollon yksikkö (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työterveys jne.), mihin olet hoitosuhteessa:

Ystävällisesti

Kirsi Tarnanen

Käypä hoito -suositusten tekninen toimittaja ja potilasversiovastaava

050 595 6792

Käypä hoito
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

www.kaypahoito.fi

Sivua päivitetty: 3.12.2021