Astma vaikeuttaa monen arkea - tukea omahoitoon tarvitaan lisää

30.9.2020

Astma aiheuttaa sitä sairastaville monenlaisia haasteita työelämässä, sosiaalisissa suhteissa ja arjessa jaksamisessa, selviää valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta.

Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä lääkeyhtiö Sanofin teettämän valtakunnallisen astmakyselyn mukaan joka kolmas astmaatikko sanoo joutuneensa olemaan poissa töistä tai opiskelusta astmansa vuoksi viimeisen vuoden aikana. Vaikeaksi luokiteltua astmaa sairastavista näin sanoo jopa kolme viidestä, ja heistä peräti neljä viidestä kokee astman myös haittaavan arkea erittäin tai melko paljon.  

Astma on yksi kansantaudeistamme. Joka kymmenes suomalainen sairastaa sitä, joten astmaoireet sekä astman liitännäissairaudet vaikuttavat monen elämään. Kyselyn tulokset kertovat, että astmansa vaikeaksi arvioivista lähes puolet kokee astmaoireiden haittaavan työntekoa tai opiskelua päivittäin tai viikoittain.

”Sairauden aiheuttamat haasteet ovat monimuotoisia, ja astmaatikot voivat kärsiä myös esimerkiksi allergioista, allergisesta nuhasta ja atooppisesta ihottumasta. Astmalla on valtava vaikutus sairastavien arkeen etenkin keskivaikeaa tai vaikeaa astmaa sairastavilla”, Allergia, -iho- ja astmaliiton asiantuntija
Kaisa Toikko kertoo. 

Astma vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, harrastuksiin ja työhön

Kyselyssä selvitettiin laajasti astman vaikutuksia elämänlaatuun. Kaksi kolmesta vaikeaksi arvioitua astmaa sairastavasta kertoi, että astma häiritsee heitä normaaleissa päivittäisissä askareissa ja neljä viidestä kokee, että astma häiritsee harrastuksia tai liikkumista. Kaksi kolmesta vaikeaa astmaa sairastavasta kertoo astman häiritsevän unta ja peräti yli puolet sanoi astmalla olevan vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin.

Sairaus vaikuttaa myös astmaatikkojen työelämään: astma on saattanut vaikuttaa ammatinvalintaan, astman takia menetetään ansiotuloja tai joudutaan vaihtamaan työpaikkaa. Moni astmaatikko kokee myös, että astma on kuormittanut taloudellisesti.

Astma voi viedä sairaalaan

Joka neljäs kyselyyn vastannut oli joutunut astmansa takia päivystykseen tai ensiapuun viimeisen vuoden aikana. Sairaalahoitoa vaatineita astman pahenemisvaiheita oli ollut vastaajista 17 prosentilla viimeisten viiden vuoden aikana. Keskivaikeaa tai vaikeaa astmaa sairastavilla päivystys- tai ensiapukäyntejä tai sairaalajaksoja oli vielä selvästi useammalla – vaikeaa tautimuotoa sairastavista puolet oli ollut viimeisen vuoden aikana sairaalahoidossa.

”Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että suurella osalla suomalaisista astmaatikoista hoitotasapainoa ei ole saavutettu. Kehottaisin astmaatikkoja tapaamaan säännöllisesti omaa hoitavaa lääkäriä ja hoitajaa.  Sopivan lääkityksen lisäksi oleellista on tarkistuttaa lääkkeenottotekniikka ja muu astman omahoito.”, Kaisa Toikko sanoo.

Valtakunnallisen astmakyselyn toteutti YouGov Finland Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä Sanofin toimeksiannosta. Sähköisessä muodossa toteutettuun kyselyyn vastasi 1 854 astmaa sairastavaa vähintään 18-vuotiasta henkilöä. 

Sivua päivitetty: 30.9.2020