Allergiasäätiön apurahalla tuetaan ympäristöterveyden alan väitöskirjaa

9.12.2021

Allergiasäätiön hallitus myönsi 30.11. syyskokouksessaan 4 000 euron apurahan tutkija Maria Valkoselle Indoor microbial exposures in relation to asthma and atopy -väitöskirjan ja väitöstilaisuuden kustannuksiin. Apuraha myönnettiin Valkosen hakemuksen mukaisesti.

Valkosen ympäristöterveyden alaan kuuluvan väitöskirjan aiheena on sisäympäristöissä tapahtuvan mikrobialtistumisen yhteys astmaan ja atopiaan. Väitöskirja tarkistetaan Itä-Suomen yliopiston Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella 17.12.2021.

Allergiasäätiön sääntöjen mukaan säätiö voi tukea tutkimus-, tutkijakoulutus-, tiedotus- ja valitustyötä sekä julkaisutoimintaa taloudellisesti sekä jakaa tutkimus- ja tutkijakoulutus- ja matka-apurahoja sekä tunnustuspalkintoja. Apurahoja myönnetään vuosittain enintään Allergiasäätiön talousarvioon budjetoitu määrä.

Vuonna 2021 Allergiasäätiön apurahojen myöntämisessä painotettiin sellaista tutkimusta, joka arvioi järjestötyön vaikutuksia allergiaa sairastavien henkilöiden ja heidän perheidensä elämässä.


Lisätietoja:
Maria Valkonen, Indoor microbial exposures in relation to asthma and atopy -väitöskirja
Allergiasäätiö

Sivua päivitetty: 13.1.2022