Allergia-, iho- ja astmasäätiön apurahaa voi hakea 15.9. asti

4.5.2023

Allergia-, iho- ja astmasäätiö myöntää tänä vuonna apurahaa enintään 16 000 euroa. Apurahaa voi hakea 3.5.–15.9.2023 säätiölle osoitetulla hakemuksella.

Tänä vuonna apurahoja myönnetään ensisijaisesti tieteellisiin tutkimuksiin, jotka parantavat astmaa, allergisia sairauksia ja ihosairauksia koskevaa tietämystä ja edistävät näiden sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Apurahojen myöntämisessä huomioidaan hakemuksissa esiin tuotu edellä mainittuja sairauksia sairastaviin kohdistuvan yleisen ymmärryksen lisääminen ja järjestötyön vaikutuksien näkyminen sairastavien henkilöiden ja heidän perheidensä elämässä.

Vuoden 2023 erityiset painopisteet

  • Allergisten sairauksien yleisen ymmärryksen lisääminen niin potilaille, heidän perheilleen ja ystävilleen kuin myös terveydenhuollon ammattilaisille sekä työnantajille, ruokahuollolle, päiväkodeille ja kouluihin ja myös muille sidosryhmille.
  • Anafylaksiaa aiheuttavien allergioiden vaikutus elämänlaatuun.
  • Atooppisen ihottuman vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Erityisesti nuorten kohdalla atooppisen ihottuman vaikutus itsetuntoon.
  • Luonnon monimuotoisuus ja sen vaikutus allergisten sairauksien syntymekanismiin.
  • Suoliston mikrobiomi ja suoliston mikrobiomin vaikutus allergisten sairauksien syntyyn.

Allergia-, iho- ja astmasäätiön apurahoja myönnetään allergioita, astmaa ja ihosairauksia koskevaan tutkimustyöhön ja matka-apurahoja näitä sairauksia koskeviin opinto-, kongressi- ja esitelmämatkoihin. Apurahoista päättää Allergiasäätiön hallitus hakemusten perusteella.

Ohjeet ja hakemuslomake apurahan hakemiseen

Sivua päivitetty: 4.5.2023