Allergia-, iho- ja astmaliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

14.9.2018

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista.

Liiton mukaan on tärkeää, että lakiehdotuksessa korostetaan maakunnan velvollisuutta tiedottaa aktiivisemmin maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Lain perusteluissa kuvattu prosessi velvoitteista ja vastuista on vaikeaselkoinen.

Kuka vastaa esimerkiksi sote-keskuksissa tiedon kertomisesta asiakkaalle? Kuinka varmistetaan, että asiakas ymmärtää tiedon, liitto kysyy.

Allergia-, iho- ja astmaliiton mukaan olisi toivottavaa, että asiakas saisi ensimmäisestä asioimastaan paikasta kaiken tarvitsemansa tiedon ja tuen asiakasmaksujen kohtuullistamisesta, eikä hänen pitäisi enää olla toiseen paikkaan yhteydessä saadakseen lisätietoa. Tarvitaan myös selkää määrittelyä siitä, mitä tarkoittaa toimeentulon edellytysten vaarantuminen. Neljän järjestön tekemän kyselyn mukaan 41 % vastaajista ei ollut tietoinen mahdollisuudesta kohtuullistaa asiakasmaksuja.

Liiton mielestä on hyvä, että maksukattoa kerryttäviä palveluita on lisätty. Kuitenkin maksukaton suuruus on edelleen kohtuuton monille pitkäaikaissairaille, erityisesti jos maksun alentamista tai perimättä jättämistä ei hyödynnetä aina, kun siihen on tarve.

Pitkäaikaissairaiden voimavarat saattavat olla heikentyneet, jolloin asioista tiedottamisessa ja hakemusten tekemisten auttamisessa saatetaan tarvita tukea. Neljän sosiaali- ja terveysalan järjestön tekemän kyselyn mukaan vajaa 20 % vastaajista on tinkinyt muista välttämättömistä menoista asiakasmaksujen suuruuden vuoksi. Vain 1 %:lla vastaajista on kohtuullistettu asiakasmaksuja.

 

Sivua päivitetty: 18.9.2018