Allergia-, iho- ja astmaliitto lausui valinnanvapaudesta

15.12.2017

Allergia-, iho- ja astmaliitto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Valinnanvapausmalli tarjoaa hyvin erilaiset mahdollisuudet erilaisissa elämäntilanteissa oleville henkilöille tehdä itselleen edullisia valintoja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Liitto näkee, että mallin haaste on sen pirstaleisuus. Tämä voi johtaa palvelutuottajien palvelujen erilaistumiseen, mikä vaarantaa palveluiden yhdenvertaisen toteutumisen. Asiakkaan ja potilaan roolia, asiakaskeskeisyyttä ei tule unohtaa.  

Haasteeksi voi muodostua myös se, kuinka tullaan varmistamaan heikommassa asemassa olevien henkilöiden palvelujen saanti, kyky valita itselleen sopivimmat palvelut sekä palvelupolkujen saumattomuus.

Valinnanvapauden toteuttaminen edellyttää vahvaa viestintää ja tiedottamista, jotta palveluja tarvitsevat pystyvät arvioimaan eri palvelutuottajia ja tekemään oman terveytensä kannalta tarkoituksenmukaisia valintoja. Tämä edellyttää myös helposti tulkittavien ja selkeiden valintaperusteiden, kuten erilaisten laatumittareiden rakentamista.

Sivua päivitetty: 15.12.2017