Allergia-, iho- ja astmaliitto jätti valituksen STM:n päätöksestä hallinto-oikeuteen

6.4.2021

Allergia-, Iho- ja Astmalliitto ry:n hallitus on jättänyt hallinto-oikeuteen valituksen koskien STM:n päätöstä liiton tekemään oikaisuvaatimukseen.

Vaateen perusteet ovat alla.

Vaateena on kumota takaisinperintää koskeva päätös yleisavustuksen osalta kokonaan ja alentaa takaisinperintää kohdennetun avustuksen osalta. Vaateet perustuvat Allergia-, iho- ja astmaliiton laatimaan oikaisupyyntöön ja luottamuksensuojaan.

Luottamuksensuojaksi kutsutaan toimintaa, jossa viranomainen on vuosien ajan pitänyt toteutettua toimintatapaa hyväksyttävänä, eikä ole vaatinut sen muuttamista saamiensa raporttien tai käytyjen keskustelujen perusteella, jolloin muutoksenhakijalle on syntynyt perusteltu syy olettaa, että taloudellinen järjestely on lainmukainen. Esimerkiksi liiton kirjanpito ja työajanseuranta on suoritettu vastaavalla tavalla aikaisempina vuosina, joista valvova viranomainen ei ole löytänyt huomautettavaa.

Valtion avustus on käytetty liitossa hakemuksen mukaiseen toimintaan. Liitto on oikaisuvaatimuksessaan selvittänyt, että liiton yleishyödylliseen toimintaan on käytetty enemmän rahaa kuin valtionavustus on ollut. Ylittävä osa on katettu liiton omalla varainhankinnalla. Takaisinperinnälle ei siis ole perusteita, koska perintää ei voida kohdistaa muuhun varallisuuteen kuin siihen, joka on valtionavustuksena myönnetty.

Liiton hallitus valtuutti nimetyn lakimiehen toimimaan asiamiehenä hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen osalta. Hallinto-oikeus käsittelee aikanaan valituksen. Lakimiehen mukaan siihen mennee 6kk. 

Lisätietoja tarvittaessa antaa liittohallituksen puheenjohtaja Oula Wichmann ja liiton toiminnanjohtaja Paula Hellemaa.

Sivua päivitetty: 6.4.2021