Mitä tietoa etsit?

Hallituksen kokous 25.2.21

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton hallituksen kokous 25.2.2021

  • Hallitus kävi lävitse STEA:n avustusehdotuksesta aiheutuvia sopeuttamistoimia.
  • Hallitus hyväksyi sopeutetun budjetin suuntaviivat jatkovalmistelun pohjaksi käytyään keskustelun esittelyn pohjalta. Toiminnan sopeuttamisen tarve on 568 000 € yleisavustuksen alaisessa toiminnassa. Henkilöstökuluista on supistettu palkkakuluja, lomautuksien osalta kahden viikon palkkakulu, koulutuskuluja yhteensä n. 220 000 euroa. Toimintakuluja on karsittu n. 25 %.
  • Hallitus kävi keskustelun hallituksen sisäisestä työnjaosta, jossa painottui mm. vuorovaikutus yhdistystoiminnassa ja varajäsenten aktiivinen mukana oleminen.
  • Hallitus päätti, että valmistellaan audienssin varaamista kansliapäällikkö Kirsi Varhilalle STM:n takaisinperintäpäätökseen liittyen.
  • Hallitus antoi valtuutuksen lakimiehelle toimia tarvittaessa Allergia-, iho- ja astmaliiton asiamiehenä STEA:n tekemässä tutkintapyynnössä.
  • Hallitus hyväksyi Pieni ele ry hallituksen esityksen kuntavaalien valtakunnallisille järjestöille tulevan keräystuoton pidättämistä Pieni ele ry:lle seuraavaan keräykseen valmistautumiseksi.
  • Hallitus keskusteli alustavasti Allergia-, iho- ja astmaliiton toimistotilojen tarpeesta.

Seuraavat hallituksen kokoukset:

4.3. hallituksen perehdytys I toimialoittain (henkilöstö mukana)

14.4.2021 hallituksen kokous

5.5.2021 liittokokous (kevätkokous)

Sivua päivitetty: 3.3.2021