Elämänlaatu

Ihosairaudella voi olla merkittäviä vaikutuksia elämänlaatuun ja itsetuntoon iästä riippumatta.

Elämänlaatu ja ihmissuhteet

Vaikutukset voivat heijastua koko perheen elämään. Vaikutukset elämänlaatuun ovat kuitenkin yksilöllisiä kokemuksia. Samankaltaiset oireet voivat vaikuttaa koettuun elämänlaatuun eri tavalla eri henkilöillä ja erilaisissa elämäntilanteissa.

Atooppinen ihottuma on krooninen sairaus, jonka hoitoon kuluu paljon aikaa ja jonka oireet vaikuttavat elämänlaatuun. Kutina haittaa yöunta ja lisää päiväaikaista väsymystä ja voi aiheuttaa keskittymisvaikeuksia.

Ihosairaus voi johtaa myös välttämiskäyttäytymiseen. Esimerkiksi jos hikoilu lisää kutinaa, liikunnan harrastaminen jää vähäiseksi. Näkyvä ihottuma saattaa jo pikkulapsilla aiheuttaa erilaisuuden kokemuksia ja johtaa sosiaalisten tilanteiden välttämiseen. Erilaisuuden kokeminen myös voi alentaa itsetuntoa ja vaikuttaa haitallisesti minäkuvaan ja sen kehittymiseen.

Sairaudella on vaikutusta siihen, miten suhtaudumme toisiin ihmisiin ja ympäristöömme. Se voi tehdä muutenkin haasteellisista ihmissuhteista vielä haasteellisempia. Huonosti nukuttu yö kutinan ja raapimisen seurauksena tekee meistä ärtyisämpiä ja heikentää keskittymiskykyämme. Pitkään jatkuessaan unettomuus samoin kuin monet pitkäaikaiset hoitoa vaativat sairaudet lisäävät riskiä masentua merkittävästi.

Iholla on monenlaisia merkityksiä. Se toimii suojamuurina ja kontaktipintana, joka välittää kosketuksen. Se osaltaan auttaa meitä määrittelemään itseämme suhteessa toisiin. Sanonnat paksunahkaisesta tai herkkähipiäisestä ihmisestä kuvaavat, miten olemme suhteessa toisiin. Iho ilmaisee tunteita ja kertoo kontaktissa olemisesta. Se on suurin ja näkyvin tunne-elimemme: punastumme nolostuessamme tai kiukustuessamme, kalpenemme pelosta, raavimme hermostuessamme.

Ihon vaikutus itsetuntoon

Ihosairaus voi vaikuttaa voimakkaasti minäkuvaan, itsetuntoon ja kokemukseen omasta viehättävyydestä. Julkaisimme Allergia, Iho & Astma -lehdessä 3/2018 Kaunis rosoista huolimatta -jutun, jossa psykoanalyytikko Elina Reenkola selittää ihon ja itsetunnon yhteyttä.

Vertaistuki

Vertaistuki on tärkeää myös ihosairauksissa. Atopiayhdistyksillä sekä allergia- ja astmayhdistyksillä on vertaisryhmiä ja toimintaa, joissa voit vaihtaa ajatuksiasi muiden samassa tilanteessa elävien kanssa. Harvinaisia ihosairauksia sairastavien yhdistyksistä saat vertaistukea. Löydä oma yhdistyksesi ja tule mukaan!

Allergia-, iho- ja astmaliitto hallinoi myös useita vertaisryhmiä Facebookissa. Tutustu niihin ja muihin aihepiirimme verkkovertaisryhmiin.