Verkostoyhteistyössä kohti Savutonta Suomea 2030

25.8.2023

Verkostoissa on voimaa. Kuten THL on sen sanoittanut sivuillaan: Verkostoiva työ sopii erityisesti sellaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkomiseen, joita mikään toimijataho ei voi ratkaista yksin. Savuton ja nikotiiniton Suomi on hyvä esimerkki yhteiskunnallisesta tavoitteesta, jonka taklaamiseen tarvitaan laajasti eri alojen ja yhteistyötahojen osaamista. 

Verkostoissa jaetaan osaamista ja asiantuntijuutta. Niiden mahdollistama yhteistyö tarjoaa valtavan potentiaalin yhteisen hyvän eteen tehtävään työhön. Kun useampi taho yhdistää voimansa, mahdottomista asioista voidaan tehdä mahdollisia. Pikavoittoja ei verkostoyhteistyössäkään ole tarjolla. Työhön pitää sitoutua, sillä yhteistyön mahdollistamat hyödyt syntyvät pitkällä aikavälillä. 

Allergia-, iho- ja astmaliitto on Savuton Suomi 2030-verkoston jäsen. Verkoston nimi kertoo jo paljon verkoston toiminnan tavoitteesta.  Sen tavoitteena on tukea tupakkalain tavoitetta, joka on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä.   

Tavoitteen saavuttaminen vaatii paljon toimenpiteitä: lainsäädännön ja asenteiden muutoksista tupakoitsijoiden savuttomuuteen tukemiseen.  

Savuton Suomi 2030 -verkosto on jo saanut aikaan merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Voimme olla ylpeitä siitä, miten järjestelmällisesti verkosto on edennyt kohti tavoitettaan. Tupakkateollisuus on yrittänyt kampittaa maalin saavuttamista moneen kertaan. Verkoston voima näyttäytyy kuitenkin juuri tällaisissa tilanteissa: yhdessä toimien saadaan enemmän vaikuttavuutta viestille ja enemmän näkyvyyttä verkoston ponnisteluille.  

Verkostossa on laajasti osaamista monelta eri sektorilta ja sen jäsenet osallistuvat verkoston toimintaan mahdollisuuksiensa ja resurssiensa mukaisesti. Osa verkoston jäsenistä toimii enemmän viestinviejinä ja osa taas aktiivisemmin verkostotyössä. Harvalla yksittäisellä toimijalla on mahdollisuus työskennellä yhtä monialaisesti kuin hyvin toimiva verkosto pystyy yhdessä toimimaan. Kun tarpeeksi moni taho luovuttaa verkoston käyttöön riittävän määrän resursseja, niin lopputuloksena syntyy timantteja. 

Näin Savuton Suomi -päivänä voi katsoa taaksepäin ja olla ylpeä siitä työstä, mitä savuttomuuden ja nikotiinittomuuden eteen on yhdessä tehty. Työ verkoston tavoitteen saavuttamiseksi jatkuu edelleen, mutta juuri tänään on hyvä päivä kiittää kaikkia verkoston toimijoita hyvästä työstä.  

Verkoston jäsenenä uskomme vahvasti, että vuonna 2030 kaikilla on mahdollisuus elää ja kasvaa savuttomassa ympäristössä. Olemme ylpeästi osa Savuton Suomi 2030 -verkostoa. 

Kiitos kaikille, teemme yhdessä hienoa työtä!    

Katariina Ijäs  
Allergia-, iho- ja astma-asiantuntija, Allergia-, iho- ja astmaliitto 

Savuton Suomi 2030-verkoston jäseniä ovat Allergia- Iho- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, ETRA-liitto ry,  Filha ry, Hengitysliitto ry, HUS Sydän- ja keuhkokeskus HYKS,  Kirkkohallitus, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton kunta -ohjelma, SOSTE, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry,  Suomen ASH ry, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Kardiologinen Seura,  Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Rehtorit ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry STESO, THL ja Työterveyslaitos. 

Verkosto koostuu ohjausryhmästä, työvaliokunnasta sekä tieteellisestä neuvottelukunnasta.  Ohjausryhmä päättää toiminnan strategisista linjauksista, verkoston toiminnasta ja toimintatavoista. Työvaliokunta toimii ohjausryhmän tukena. Se ideoi, valmistelee ja toteuttaa verkoston käytännön toiminnan ohjausryhmän linjausten pohjalta. Tieteellinen neuvottelukunta taas kokoaa tutkimustietoa vaikuttamistyön, kannanottojen ja aloitteiden tueksi. 

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 25.8.2023