Mitä tietoa etsit?

Puhtaan ilman puolesta

4.7.2021

Terveyden suojeleminen edellyttää tietoa ja toimia ilmanlaadun parantamiseksi. Maailman terveysjärjestö WHO tekee työtä ilman epäpuhtauksien vähentämiseksi ja hengittämisen helpottamiseksi.

netti_be15607.jpg

Ilmansaasteet ovat merkittävä uhka terveydelle. Vaikka Euroopan ilmanlaatu on viime vuosien aikana parantunut ja ilmansaasteiden aiheuttamat vakavat sairastumiset ja ennenaikaiset kuolemantapaukset ovat vähentyneet, ihmisten terveyden suojeleminen vaatii ilman epäpuhtauksien vähentämistä edelleen.

Ilmansaasteet ovat hiukkasia tai kaasumaisia aineita, joiden päästölähteitä ovat esimerkiksi tieliikenne, energiantuotanto ja teollisuuslaitokset sekä puun pienpoltto. Suomeen kulkeutuu pienhiukkas- ja otsonipäästöjä myös muualta Euroopasta. Esimerkiksi laajojen maastopalojen aikaiset korkeat pienhiukkaspitoisuudet voivat aiheuttaa terveyshaittaa erityisesti astmaatikoille sekä hengityselin- ja sydänsairaille. Ilmansaasteet voivat aiheuttaa yskää, nuhaa, astmaoireiden pahenemista, hengityselinten tulehdus- ja ärsytysoireita ja toimintakyvyn heikkenemistä sekä lisätä herkistymistä muille ärsykkeille, kuten siitepölyille tai pakkasilmalle.

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisee päivitetyn maailman ilmanlaadun tilaa koskevan katsauksen kesän aikana. Raportissa tarkastellaan uusinta tieteellistä tietoa ilmansaasteiden vaikutuksista terveyteen ja tarjotaan ajantasaisia ohjeita ilman pilaantumisen torjumiseksi. Ohjeet ja WHO:n asettamat raja-arvot yleisimpien ilmansaasteiden pitoisuuksille tukevat kansallista ja kansainvälistä poliittista päätöksentekoa ilmansaasteiden terveysvaikutusten vähentämiseksi.

EU:ssa keskustellaan nykyisten ilmanlaatunormien päivittämisestä WHO:n uusien ohjeiden ja raja-arvojen mukaisiksi. Nykyisiin säädöksiin olisi lisättävä rajoituksia ja seurantavaatimuksia ilmanlaatua heikentäville ja terveyttä vahingoittaville aineille. Työtä tehdään myös sisäilman laadun parantamiseksi ja allergiaa aiheuttavien ilmassa olevien hiukkasten vähentämiseksi.

WHO:n julkaisua laadittaessa allergia- ja hengitystiesairauksista kärsivien näkemyksiä on tuotu esiin. Tulevaisuuden tärkeä haaste on uusien ohjeiden ja raja-arvojen entistä parempi huomioiminen ilmastotyössä ja päätöksenteossa. Terveyden edistämisen avaimiin kuuluvat myös tiedon lisääminen ilmansaasteiden vaikutuksista terveyteen sekä ajantasaisten ilmanlaatutietojen saatavuuden parantaminen.

Lyydia Majuri

Kemikaaliasiantuntija, Allergia-, iho- ja astmaliitto

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 4.7.2021