Neuvontaa pitkäaikaissairaan sosiaaliturvasta

30.8.2023

Pitkäaikaissairaus, oli se sitten allergia, astma tai ihosairaus, tuo mukanaan erilaisia haasteita arkeen. Toiminta- ja työkyky saattavat heikentyä, sairastamisen kustannukset rasittavat taloutta ja arjen pyörittäminen voi tuntua raskaalta. Sosiaaliturvajärjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia saada tukea erilaisiin tilanteisiin. Oikeanlaisen tuen, palvelun tai etuuden löytyminen voi kuitenkin osoittautua vaikeaksi. Allergia-, iho- ja astmaliitosta saa ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Suomessa on tapana sanoa, että sosiaaliturvajärjestelmä on kuin viidakko. Tämä kielikuva pitää kyllä paikkansa, ja osittain tämän vuoksi sosiaaliturvajärjestelmää ollaan uudistamassa parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean (2020–2027) voimin. Yksi komiteatyön tarkoitus on yksinkertaistaa järjestelmää.

Viidakkoon voi eksyä. Monet järjestöt tarjoavat helposti saavutettavaa apua omien oikeuksien selvittämisessä, niin myös Allergia-, iho- ja astmaliitto. Liittoon on kertynyt vuosien mittaan kokemusta siitä, mitä tukia, etuuksia ja palveluita on mahdollista soveltaa eri elämäntilanteissa ja sairauden vaiheissa. Kokemusta on kertynyt myös siitä, miten hakemuksia kannattaa täyttää.

Yhteydenottoja tulee hyvin erilaisissa asioissa: Mitä eri tukimuotoja on olemassa? Miten täytän hakemuksen? Minkälainen lausunto hakemukseen tarvitaan? Miten toimin, jotta saisin lausunnon? Kannattaako valittaa, kun sain kielteisen päätöksen? Osa yhteydenottajista pyytää neuvoa tilanteissa, joissa asiointi viranomaisten kanssa ei ole toiminut tyydyttävästi.   

Yleisimmin keskustellaan vammais- ja hoitotuesta. Allergioiden, ihosairauksien ja astman kohdalla on todennäköisempää saada alle 16-vuotiaan vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Aikuisten vammaistuen saaminen on kohderyhmissämme harvinaisempaa. Osa yhteydenottajista lähettää hakemuksen ja sen liitteet kommentoitavaksi ennen kuin hakemus lähetetään Kelaan. Osa ottaa yhteyttä vasta, jos hakemukseen on tullut kielteinen päätös. Moni kokee muutoksenhaun vaikeana ja jopa rasittavana. On kuitenkin tärkeä muistaa, että muutoksenhaku on merkittävä oikeusturvan muoto.

Yksittäisistä sairausryhmistä neuvonnassa korostuu alopecia. Alopeciaa sairastaville myönnetään apuvälineenä peruukki, mutta myöntämiskäytänteet vaihtelevat paljon alueittain. Apuvälineen ja sen hoidon tulisi olla maksuton, mutta myönnettyjen maksusitoumusten tasot vaihtelevat.

Liiton neuvonta on valtakunnallista. Tämän vuoksi yhteydenottajaa usein kannustetaan ottamaan seuraavaksi yhteyttä johonkin oman alueen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiseen, jonka kanssa hän voi jatkaa oman tilanteensa selvittämistä ja asiansa edistämistä. Monelle tulee esimerkiksi yllätyksenä, että sairaaloiden poliklinikoilla työskentelee sosiaalityöntekijöitä.

Välillä tulee myös palautetta, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät ole ohjanneet asiakasta eteenpäin sosiaalityöntekijälle. Olisi kuitenkin tärkeää, että erityisesti erikoissairaanhoidon hoitosuhteessa olevat pitkäaikaissairaat ohjattaisiin sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Sairaalan sosiaalityöntekijään voi olla yhteydessä ilman lähetettä. Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa, mitä palveluita, tukia tai etuuksia tämä voisi lähteä hakemaan. Sosiaalityöntekijä pystyy neuvomaan niin hyvinvointialueen, Kelan kuin verottajankin palveluista ja tukimuodoista.

Risto Heikkinen
erityisasiantuntija, sosiaalityöntekijä

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 30.8.2023