Mitä tehdä, jos viranomainen toimii väärin? – Asiakkaan ja potilaan oikeudet

10.6.2020

Sosiaali- ja terveysviranomaisten ja Kelan kanssa asiointi on tuttua monelle pitkäaikaissairaalle. Harva kuitenkaan tietää, mitä tehdä, jos viranomaisen toiminnassa on huomautettavaa.

Muutoksenhaku sosiaali- ja terveydenhuollossa on oikeus, jota asiakkaat ja potilaat eivät eri syiden vuoksi aina osaa tai pysty hyödyntämään. Syynä voi olla esimerkiksi tiedon puute, ennakkoluulot viranomaisen toimintaa kohtaan tai sairauden aiheuttamat jaksamisen ongelmat. Mitä paremmin on tietoinen omista oikeuksistaan, sen parempi on valmius lähteä edistämään omia asioitaan.

Viranomaisten tekemiin päätöksiin voi pääsääntöisesti hakea muutosta. Muutoksenhaun muodot vaihtelevat tilannekohtaisesti. Ensisijaisesti päätöksen voi muuttaa sen tehnyt viranomainen. Jos on tyytymätön tehtyyn päätökseen, on hyvä olla yhteydessä päätöksentekijään ja esittää lisäperusteluja myönteisen päätöksen tueksi. Muutoksenhakua voi jatkaa, jos päätös pysyy samana.

Myös viranomaisten toiminnasta voi tehdä valituksen. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että on tyytymätön hoitoon tai viranomaisen kohteluun. Tällöin valituksen muotona on muistutus. Muistutus osoitetaan joko toiminnasta vastaavalle viranhaltijalle tai kyseisen toimintayksikön johtajalle. Jos muistutus on lähetetty väärään paikkaan, on viranomaisen velvollisuus ohjata se asiasta vastaavalle henkilölle. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa valvoo aluehallintovirastot (AVI). Asiakas voi tehdä viranomaisen toiminnasta kantelun aluehallintovirastolle. Kantelu ei ole sinällään muutoksenhakukeino, mutta aluehallintovirasto voi kantelun perusteella antaa huomautuksen tai hallinnollista ohjausta kantelun kohteena olevalle yksikölle. Vakavampien tapausten kohdalla kantelut ohjataan Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ratkaistavaksi. Eduskunnan oikeusasiamiehelle voi kannella sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä Kelan etuuksiin liittyvissä asioissa.

Sosiaaliturvaan liittyvä muutoksenhaku on pääosin maksutonta. Muutoksenhakuun voi saada tukea kunnallisilta oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoilta. Lisäksi oman kunnan sosiaaliasiamies auttaa muutoksenhaussa. Terveydenhuollossa vastaavaa apua saa kuhunkin yksikköön nimetyltä potilasasiamieheltä. Apua päätös- ja muutoksenhakuprosessiin saa myös Allergia-, iho- ja astmaliitosta.

Viranomaistoiminnassa ja päätöksenteossa käytetään harkintaa. Tämä korostuu niissä palveluissa ja tukimuodoissa, joita myönnetään pitkäaikaissairauden aiheuttamien haasteiden perusteella. Ihannetilanne on se, että päätöksentekijä ymmärtää samalla tavalla kuin hakija hakemuksessa kuvatut arjen haasteet. Päätöksiä tekevät ihmiset, jotka saattavat joskus tehdä virheitä. Tämän vuoksi päätösten perustelut kannattaa lukea tarkasti.

Suomalainen viranomaistoiminta lienee suhteellisen oikeudenmukaista. Silti viranomaistoimintaan ja päätöksiin kannattaa välillä suhtautua kriittisesti pitäen mielessä omat oikeudet asiakkaana ja potilaana.

 

Risto Heikkinen
erityisasiantuntija

 

Kysyttävää sosiaaliturva-asioissa? Soita neuvontaamme!

puh. 045 114 4459
risto.heikkinen@allergia.fi

Erityisasiantuntija Risto Heikkinen vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät yhteiskunnan tarjoamiin tukiin ja palveluihin. Lisäksi häneltä voi pyytää apua tukien hakemiseen ja muutoksenhakuun.

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 17.6.2020