Kaksi uutta järjestelmää - tarkan pelin paikka

Ilkka Repo

20.6.2016

Suomalainen rahapelijärjestelmä on historiansa suurimmassa murroksessa.

Uusi Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja FinToton fuusioyhtiö, on perustettu, ja se aloittaa varsinaisen toimintansa 1.1.2017. Sen tehtävänä on jatkossa vastata ainoastaan rahan tekemisestä. Samalla uudistetaan avustusjärjestelmä sosiaali- ja terveysjärjestötyön, urheilun, tieteen, taiteen ja hevosurheilun osalta. Toisille edunsaajaryhmille avustusjärjestelmän muutokset ovat pieniä, mutta sosiaali- ja terveysjärjestöille historiallisen suuria. Rahapelaamisen järjestämisen osalta muutos on perusteltu ja välttämätöntä. Avustusjärjestelmän osalta ei.

Menneinä vuosikymmeninä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustamisen politiikan linjasivat kansalaiset. Ruohonjuuritason ääni kiteytyi avustuspolitiikaksi RAY:n ylintä päätäntävaltaa käyttävien järjestöjen suulla yhdistyksen kokouksessa. Tämän avustuspolitiikan toteutumista valvotaan RAY:n hallituksen toimesta, jossa jäseninä ovat osaltaan vielä kuluvan vuoden loppuun sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat. Ensi vuoden alusta alkaen tämä mahdollisuus on poissa. Avustusjärjestelmää rakennetaan kovaa vauhtia osaksi sosiaali- ja terveysministeriön organisaatiota, jossa järjestöille tarjotaan enää lausuntomahdollisuus avustuspolitiikkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa järjestöjen tekemän vertaisarvioinnin poistumista ja virkamiesnäkökulman vahvistumista sekä mahdollisuutta kohdentaa rahoitusta kulloinkin vallassa olevien poliittisten näkemysten mukaan. Järjestöjen rooli tasapuolisen ja oikeudenmukaisen rahanjaon takuumiehenä on ensi vuoden alusta alkaen mennyttä.

Järjestöjen näkökulma ja osaaminen hyödynnettävä  
Suomalainen virkamiestyö on kautta aikain ollut erinomaista ja luottamuksensa ansainnut. Onkin keskeistä rakentaa uuteen avustusjärjestelmään luottamuksellinen ja avoimeen vuoropuheluun rakentuva yhteys. Tässä meillä kaikilla on tehtävää.

Uuden perustetun rahapeliyhtiön, FRV Evo Oy:n, hallituksen lopullinen kokoonpano päätetään ja uusi hallintoneuvosto nimitetään vielä kuluvan vuoden aikana. Suomalaisen rahapelimonopolin legitimiteetin perusteina ovat nyt ja jatkossa kansalaisten suojelu, rikollisuuden ehkäisy ja pelihaittojen vähentäminen. Heikossa kansantalouden tilanteessa on suuri houkutus keskittyä maksimoimaan voitot ja unohtaa aiemmin mainitut yhteiskunnalliset perusteet. Uusiin rakenteisiin tarvitaan tasapainoa huippuluokan liiketoiminta -osaamisen ja monopolin laillisuusperusteita tukevan vastuullisen rahapelitoiminnan kesken. Parhaiten tämän vastuullisuuden tulokulman toisivat mukanaan nykyiset edunsaajat eli järjestöt ja yhteisöt, jotka sääntömääräisesti toimivat kansalaisen näkökulmasta ja eettisin periaattein. Järjestöjen rahapelihaittoihin liittyvä osaaminen on myös kansainvälistä kärkeä.

Nykyään 70 % suomalaisista kannattaa RAY:n yksinoikeutta harjoittaa toimintaansa. Mikäli haluamme varmistaa tulevan rahapeliyhtiön yhteiskunnallisen kannatuksen, tehokkaan yksinoikeusjärjestelmän ja monopolin legitimiteetin jatkossakin, tulee poliittisen päättäjän ottaa järjestöt vakavasti harkittaessa nimityksiä uuden yhtiön hallintoon.

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 24.8.2016