Hyvinvoivat ihmiset ovat kestävän talouden perusta

18.8.2023

Arvoille on syntynyt uudenlaista valtaa. Yhteistyö ja luottamuksen rakentaminen ovat olleet ajankohtaisia teemoja valtakunnallisessa hallitusohjelmakeskustelussa viime kuukaudet. Keskustelua ei ole voitu käydä ilman polveilevaa arvo- ja etiikkapohdintaa.

Tämä koskettaa olennaisesti myös yhtä uuden hallituksen keskeistä tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon haasteiden ratkaisemista. Miten pitää kasvavat terveydenhuollon kustannukset kurissa, kehittää palveluiden vaikuttavuutta ja kohdentaa rajallisia resursseja sinne, missä tarve on suurin?

Pidämme liitossamme tärkeänä sitä, että missään vaiheessa ei pidä säästää terveydestä, työ- ja toimintakyvystä. Hyvinvoivat ihmiset ovat kestävän talouden perusta.

Arvostamme hallituksen yleistä pyrkimystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Sen sijaan emme näe, että sote-rahoituksen pienentäminen tulisi kompensoiduksi prosessien sujuvoittamisella ja tiedolla johtamisella. Lyhyen aikajänteen kuluajattelusta tulee siirtyä kestäviin panostuksiin tuleville sukupolville. Esimerkiksi sote-palveluiden asiakasmaksujen korotukset ovat kestämättömiä monille pitkäaikaissairaille. Hallitusohjelmassa ei ole myöskään riittävästi huomioitu pitkäaikaissairaiden työllisyyden ja osatyökyvyn parantamista.

Keskeistä uudistamistyössä on muistaa potilaan ja asiakkaan näkökulma. Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat olemassa vain asiakkaita ja potilaita varten. Hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitopolkujen rakentumisessa on tärkeää korostaa kohtaamisen merkitystä, aitoa osallistumista, kokemusta ja asiantuntemusta. On hyvä, että ohjelmassa on huomioitu jo esimerkiksi omalääkärimallin kehittäminen hoitoon pääsyn parantamiseksi.  

Palveluiden kehittämiseksi tarvitaan eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä ja kumppanuutta palveluiden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Ohjelmassa ehdotetaankin toteutettavan poikkihallinnollisesti kansallinen terveys- ja hyvinvointiohjelma yhdessä järjestöjen kanssa. Tavoitteena on löytää ennaltaehkäiseviä keinoja edistämään kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Hallitusohjelma on vasta esitys, eivätkä kaikki toteudu esityksen mukaisesti. Liittomme on pitänyt eduistasi yhtä hyvää huolta kuin ennenkin. Olemme olleet jo yhteydenpidossa uusiin kansanedustajiin ja eduskuntaverkostomme edustajiin. Tätäkin yhteistä edunvalvontaa varten kannattaa edelleen olla jäsen.

Paula Hellemaa
Allergia-, iho- ja astmaliiton toiminnanjohtaja

Lähetä kommentti

Sivua päivitetty: 18.8.2023