Doftöverkänslighet

Med doftöverkänslighet avses organiska symptom såsom snuva, huvudvärk och illamående som förorsakas av olika dofter och lukter. Till samma sak refererar termerna multipel kemisk känslighet och doftkänslighet. Doftöverkänslighet är inte det samma som parfymallergi, som är kontaktallergi med hudsymptom förorsakade av parfym i kosmetika.

Doftöverkänslighet är ett avvikande sätt att reagera på dofter och lukter. De doftöverkänsligas luktsinne är inte känsligare än normalt, men de saknar förmågan att vänja sig vid lukter. Symptomen är organisk, reella och mångfacetterade. Tidigare betraktade man doftöverkänslighet närmast som psykiska symptom, men nu har den medicinska vetenskapen identifierat den som en organisk plåga. Doftöverkänslighetens uppkomstmekanism är dåligt känd. Det är inte frågan om en allergisk reaktion. I vissa fall har man kunnat länka överkänsligheten till stark exponering för kemikalier, såsom lösningsmedel eller insektgifter. Benägenheten till känslighet är ett släktdrag.

Tio till fyrtio procent av vår befolkning lider av doftöverkänslighet. Symptom som uppträder är rinnande näsa, rodnad i ansiktet och på halsen, andfåddhet, hosta, huvudvärk, illamående, trötthet, hjärtklappning och försvagad koncentrationsförmåga. Benägenheten för symptom varierar. Någon kan få svår huvudvärk inom några minuter, medan en annan klarar sig med några nysningar. Vid vinterkyla blir symptomen värre. De flesta doftöverkänsliga är medelålders kvinnor, men även män och barn får symptom. Symptomens incidens ökar med stigande ålder. En del har fått symtom redan i barndomen. Hos varannan kommer symptomen småningom.

De doftöverkänsliga får vanligen symptom av mer än en doft. De vanligaste symptomutlösarna är parfymer och rakvatten. Även lukten av svett, mögel eller trycksvärta kan locka fram symptom. Doften eller lukten kan vara så mild, att den är nästan omärklig. Naturliga dofter förorsakar symptom mera sällan.

Doftöverkänslighet behandlas allt efter symptomens art. Specifika mediciner finns inte. En del doftöverkänsliga får lindring med hjälp av antihistamin, huvudvärksmedel eller nässpray med kortisonbas. Man har sökt behandla krämpan med lokalanestetika anbringad på näsans slemhinnor samt med mineralsalt som nässpray eller saltpipa. Hyposensibilisering med eteriska oljor har prövats med varierande resultat, likaså bastuvärme. Den enda effektiva vården för närvarande är en doftfri miljö. Men en doftfri värld kan vi inte få.

Förståelse och hänsyn från medmänniskor behövs. Näsan vänjer sig mycket snabbt vid den parfym vi använder, vilket leder till att vi lägger på mera parfym. Det är inte bara parfymer och rakvatten som är problem för de doftöverkänsliga. Dofter återfinns på överraskande ställen, såsom i stearinljus, kosmetika och rengöringsmedel. Produkter med Allergi- och astmaförbundets Allergisignum är oparfymerade

Doftöverkänslighet kan leda till social isolering på jobbet, hemma, i skolan och på fritiden. Det är viktigt att vara medveten om åkomman och förstå samt att lyssna. Den doftöverkänslige bör ges möjlighet att berätta öppet om sina symptom och om symptomens förorsakare.

 

 

Sivua päivitetty: 25.11.2015