Yrityksille

ALLERGIATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN ANOMINEN

Allergiatunnuksen käyttöoikeutta anotaan vapaamuotoisella käyttöoikeushakemuksella, jonka mukana tulee toimittaa seuraavat tiedot:

  • yritystiedot (nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilö, sähköposti, www)
  • yrityksen ja tuotteiden kuvaus (historia, toimiala, tuotteet joille anotaan tunnusta, tuotteiden jälleenmyyntipisteet ja tuotteiden liikevaihtoarvio vuodessa)
  • tuotetiedot (100% koostumustiedot: INCI-nimi, CAS-numero sekä pitoisuustieto) ja kustakin tuotteesta 2 mallikappaletta. 
  • erilaiset testitulokset ja sertifikaattikopiot
  • markkinointimateriaalit, käyttöohjeet (tekniset laitteet)

Allergiatunnuksen käyttöoikeushakemus ja liitteet toimitetaan sähköpostilla siten, että kukin tiedosto on nimetty sen mukaan, mitä tietoa liite tuotteesta kertoo. 

Asiantuntijakäsittelymenetelmä, aikataulu ja kustannukset

Allergiatunnuksen käyttöoikeushakemuksen asiantuntijakäsittely kestää 6-8 viikkoa. Asiantuntijakäsittely on kertaluonteinen ja yhdellä kerralla voidaan käsitellä useampia yhtiön tuotteita. Yhden käsittelykerran asiantuntijakulut ovat:  

  • 1-6 tuotetta: 1250 € 
  • yli 6 tuotetta: 2500 €
  • tai 250 €/h, jota sovelletaan yksittäisen tuotteen käsittelyssä, muutoskäsittelyissä, auditoinneissa ja luennoissa 

Mikäli tuote/tuotesarja, palvelu tai tekninen laite saa käsittelyssä puoltavat lausunnot, myönnetään tuotteille Allergiatunnuksen käyttöoikeus erillisellä Allergiatunnuksen käyttöoikeussopimuksella. Sopimus on voimassa kerrallaan 2 vuotta ja tunnuksen käytön käyttöoikeuslisenssimaksu määräytyy ilmoitetun liikevaihtoluokan mukaan.

Alin Allergiatunnuksen käyttöoikeusmaksu on 3700€/v (liikevaihdon ollessa alle 200.000€/v), 5000€ /v (lv <850.000€/v) jne. Suurin käyttööoikeusmaksu on maksimissaan 45.000€/v (liikevaihdon ollessa >10Milj.€/v). Tämän välille muodostuvat liikevaihtoluokat <1,7Milj,€/v, <3,5Milj€/v, yli 3,5Milj€/v. Lisäksi eri tuoteryhmien kohdalla noudatetaan allergianäkökulma luokitusta, jonka määrittelee tuotteiden merkittävyys jokapäiväiseen elämään eli ovatko tuotteet jokapäiväisessä käytössä ja pitkäiaikaisesti käytettynä. 

Allergiatunnuksen käyttöoikeushakemuskäsittelyt toteutetaan kaksivaiheisessa asiantuntijakäsittelyssä:

  • Allergiariskikartoitus: sisäinen käsittelyprosessi, jossa kartoitetaan tuotteiden allergianäkökulma, tutkitaan tuotteiden näytteet ja koostumukset ja karsitaan ulkopuoliseen varmennuskäsittelyyn soveltumattomat tuotteet, jotka eivät läpäise kriteerejä jo alustavassa arvioinnissa.
  • Ulkopuolinen varmennuskäsittely: jokainen tuote, jota ei hylätä sisäisessä käsittelyprosessissa, lähetetään ulkopuoliseen varmennuskäsittelyyn. Käsittelyyn osallistuvat eri alan asiantuntijat riippuen käsiteltävistä tuotteista. Asiantuntijoina toimivat ihotautilääkärit, kemistit, allergologit, kosmetiikan allergia-asiantuntijat, sisäilman-alan asiantuntijat ja tutkijat, lasten lääkärit sekä elintarvikeasiantuntijat. Tuote hylätään, jos missään sen käsittelyprosessin vaiheessa tuotteen allergiaturvallisuus tms. kyseenalaistuu. Hylkäys tapahtuu myös mikäli tuotteen ainesosista ei ole tarvittaessa riittävästi tietoa tai tuotteen raaka-aineet/materiaalit osoittautuvat ulkopuolisessa varmennuskäsittelyssä allergiariskin aiheuttajiksi. Ulkopuoliset asiantuntijat varmentavat aina Allergiatunnuksen käyttöoikeuden myöntämisen ja antavat hyväksynnälle/hylkäykselle lääketieteellisen perustelun. 

Allergiatunnus toteuttaa yhteistyötä myös puolueettomien tutkimuslaistosten ja asiantuntijatahojen kanssa, kuten VTT, Työtehoseura, Evira, Kuluttajavirasto, Teknokemianyhdistys, Työterveyslaitokset ja muut tarvittavat tahot tarpeiden mukaan.

Allergiatunnus® logo

Allergiatunnus on suojattu ja rekisteröity tavaramerkki. Logossa esiintyy kumpupilvi, pääskynen sekä teksti ”Yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa”. Logosta käytetään nimitystä Allergiatunnus. Tunnuksen käyttöön on aina saatava tapauskohtainen lupa, jonka myöntää Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry. Kyseessä on eri merkki kuin Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n yrityslogo, jonka käyttö on ehdottomasti kielletty virallisen Allergiatunnuslogon asemasta. Logot ja käyttöohjeet värimäärityksineen saa Allergia-, iho- ja astmaliitosta. 

Muiden maiden allergiamerkinnät, -logot ja -tunnukset

Kansainvälisiä ja kaupallisia allergiamerkkejä on olemassa maailmalla erilaisia. Merkeillä on maakohtaiset käsittelymenetelmät, kriteerit ja erilaiset käyttöoikeussopimukset. Tästä syystä muiden maiden allergiamerkki ei ole vastaava kuin Suomen Allergiatunnus ja niitä EI TULE MYYDÄ SUOMESSA ko.allergiamerkeillä varustettuna. Merkit harhaanjohtavat kuluttajaa ja saattavat sisältää allergiaa aiheuttavia ainesosia ja hajusteita. Markkinoilta on havaittu merkkejä, jotka poikkeavat oleellisesti Allergiatunnuksesta ja eivät perustu puolueettomasti tutkittuun asiantuntijatyöhön. Mikäli yritys on saanut allergiamerkinnän jossain muussa maassa ja anoo Suomen Allergiatunnusta, saattaa tämä nopeuttaa yrityksen hakumenettelyä Suomessa. Euroopan laajuista allergialogoa ei ole käytössä, sillä etelä-euroopan kriteerit poikkeavat oleellisesti pohjoismaiden kriteereistä. Syynä kriteerien eroavaisuuteen on kansalliset allergiat ja herkkyydet. Suomessa atooppisesta ihosta kärsii n. 30% väestöstä, kun vastaavasti etelä-euroopassa luku on minimaalinen.

Allergiatunnuksen väärinkäyttö

Allergiatunnuksen väärinkäyttö on kuluttajien harhaanjohtamista. Tunnuksen luvattomasta käytöstä sakotetaan alimman Allergiatunnuksen käyttöoikeusmaksuluokan mukaisesti 5000 €. Jos Allergiatunnusta käytetään hyödyksi tuotteiden markkinoinnissa käyttöoikeussopimuskauden päättymisen jälkeen sopimuksessa mainitut ehdot huomioituna, eikä huomautuksesta huolimatta lopeteta harhaanjohtavaa markkinointia (koskee myös yhtiön jälleenmyyjiä), sakotetaan väärinkäytöksestä sopimuksessa mainitun ehdon mukaisesti.

Sivua päivitetty viimeksi: 24.4.2020