Astma Allergy Nordic-merkki ei vastaa Allergiatunnusta

9.1.2018

1.1.2018 Astma- ja allergiasisarjärjestömme Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta muuttavat nykyisen allergiamerkkinsä "Asthma Allergy Nordic, Selected with Care" –merkiksi, jonka hyväksymismenettely ja kriteeristö poikkeavat osittain merkittävästikin Suomessa käytössä olevasta Allergiatunnuksesta.  Nordic merkki ei ole rinnastettavissa nykyiseen Suomessa olevaan Allergiatunnukseemme ja näin ollen Nordic-merkin käyttö Suomessa markkinoitavilla tuotteilla ei ole sallittua, ilman, että niissä olisi mukana Allergiatunnuksemme. 

Pohjoismaista Suomi ja Islanti eivät ole mukana uudessa Nordic-merkissä, joka poikkeaa kriteeristöltään, myöntämiskäsittelyltään sekä lääketieteelliseltä perusteeltaan nykyisestä Suomen Allergiatunnuksesta. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry on vahvasti Suomen kansalaisten edun mukaisesti toimiva edunvalvonta-asiantuntijajärjestö ja pidämme äärimmäisen tärkeänä, että tuotteet ovat tutkittu ja käsitelty puolueettoman asiantuntijakäsittelymenetelmän mukaisesti ja että, kuluttajat löytävät markkinoilta mahdollisimman monipuolisia tuoteryhmiä, joissa on huomioitu allergianäkökulma.

Pohjoismaisista allergiamerkeistä ja -tunnuksista toteutettiin tunnettuustutkimus ja Suomessa nykyinen Allergiatunnus on erittäin vahvasti tunnettu koko väestön ja arvostettu ja tiedostettu allergisten ja astmaatikkojen parissa. Muiden pohjoismaiden kansalliset tunnukset kansallisella tunnettuustasolla ovat olleet huomattavan paljon alhaisemmat. Suomen Allergiatunnuksen käyttöoikeuden myöntämisprosessi on ollut alusta lähtien ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa toteutettavaa puolueetonta yhteistyötä ja tämän menetelmän haluamme turvata jatkossakin.

Suomessa on käytössä myös ainesosien ja materiaalien pitoisuusarviointeja ja niitä verrataan aina lääketieteellisiin ärsytys- ja herkistymistilastoihin. Suomi ei siirry Nordic merkin mallin mukaisesti pelkkiin kemiallisiin ainearviointeihin, vaan jatkossakin tutkii myös aineiden pitoisuuksien merkitystä. Turvaamme kuluttajille mahdollisimman monipuoliset mahdollisuudet löytää tuotteita erilaisista toimipisteistä.

Tanskassa on olemassa myös eri tahon myöntämä kaupallinen Allergy Certified -merkki, joka poikkeaa taas vastaavasti Tanskassa nyt käyttöön otettavasta Astma Allergy Nordic-merkistä.