Muiden maiden Allergiamerkinnät

20.12.2012

Markkinoilla esiintyy silloin tällöin tuotteita, joissa on jonkin muun kansainvälisen tahon "allergiamerkintä". Osa tahoista on kaupallisia tutkimuslaitoksia, osa jonkin muun maan paikallisen allergialiiton myöntämä merkintä. Allergia- ja astmaliitot ovat sopineet kansainvälisesti, että muussa maassa myönnetty merkintä ei ole vertailukelpoinen jossain muussa maassa ja sitä ei tule hyödyntää tuotteen markkinoinnissa. Tämä johtuu siitä, että eri maiden välillä on toisistaan poikkeavat allergiakriteerit. Britanniassa myönnetty allergiamerkintä imureille ei täytä esimerkiksi Suomen kriteereitä, joissa edellytämme, että imuri tulee aina olla testattuna 0.3 mikrometrin puhdistus- ja suodatusteholtaan. Allergiselle ei riitä, että imuri on testattu 2.0 mikrometrin osalta. Myös pohjoismaiden välillä on eroavaisuuksia kriteereissä. Suomessa Allergiatunnuksen käyttöoikeus varmistetaan aina järjestön asiantuntijoiden lisäksi ulkopuolisilla asiantuntijoilla, jota toimenpidettä ei ole käytössä muilla pohjoismailla. Suomessa  Allergiatunnuksen myöntämiselle tai hylkäykselle tulee olla aina lääketieteellinen peruste ja tästä syystä jokainen tuote tai palvelu käsitellään myös ulkopuolisilla ihotautilääkäreillä, kemisteillä, sisäilma-asiantuntijoilla tai muilla tuotteen tai palvelun vaatimilla tutkijoilla/asiantuntijoilla.