Tiedote Allergia-, Iho- ja Astmaliiton tilanteesta

16.2.2021

Allergia-, iho- ja astmaliitto on ollut esillä julkisuudessa liittyen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) liittoon kohdistuneen tarkastusraportin myötä koskien vuotta 2018. Tarkastusraportissa nostettiin esille liiton taloushallinnon epäselvyyksiä ja puutteita koskevat havainnot. Korjaustoimiin on liitossa ryhdytty jo vuonna 2019 ja toiminnanjohtajaksi nimitetty syksyllä 2019 Paula Hellemaa. Liitto suhtautuu erittäin vakavasti kaikkiin epäkohtiin ja korjaustoimet saatetaan päätökseen tämän vuoden aikana yhteistyössä Stean kanssa. Liitto uutisoi tilanteesta verkkosivuilla www.allergia.fi

Myös Allergiatunnus on julkisuudessa nostettu esille. Allergiatunnus on tärkeä osa liiton edunvalvontatyötä, osa vaikuttamistoimintaa ja yhteistyötä teollisuuden kanssa. Sen parissa tehtävä työ on toteutettu samankaltaisena perustamisesta lähtien, puolueettomasti, kuluttajien elämänlaatua parantaen, yrityksiä tukien sekä yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Allergiatunnus ei ole liitolle myyntityötä ja sen parissa ei työskentele kokoaikaisesti kukaan työyhteisöstä. Tavoitteena on aina sairastavien elämänlaadun parantaminen. Allergiatunnuksen ohella liitolle on merkittävä tuki kaikki eri kumppanuusmuodot, joita toteutetaan.

Liitto pahoittelee, että Allergiatunnus on nostettu esiin liiton hallintoa koskevien epäselvyyksien ohessa. Allergiatunnustoiminnassa on täysin oma toiminnallinen rakenteensa. Kuluttajien arkeen vaikuttaminen ja järjestölähtöinen työ on keskiössä, se on jokaisen järjestön parissa työskentelevän sydämen asia.