Muovipakkaukset uudistuvat EU:ssa, jatkossa mukana enemmän kierrätysmateriaalia

12.4.2023

EU:n komissio julkaisi viime vuoden lopussa 2022 uuden pakkausdirektiivia koskevan ohjelman, jolla tähdätään pakkausjätteen vähentämiseen, kierrätyksen lisäämiseen ja kierrätysmuovin käytön kasvattamiseen. EU:n komission ehdotus on, että uudet säännöt tulevat voimaan vuoteen 2030 mennessä. Jos tämä toteutuu, sillä on suuret vaikutukset nykyisiin pakkauksiin ja niiden valmistukseen ja käyttöön. Asiaa käsitellään vielä ennen toimeenpanoa EU parlamentin neuvostossa ja jäsenmaiden kesken. 

Komissio pitää osaa pakkauksista myös tarpeettomina ja tavoitteena olisi kieltää ne. Tarpeettomina pidetään mm. kertakäyttöisiä ruoka- ja juomapakkaukset, joita käytetään ravintoloissa ja kahviloissa, kertakäyttöiset hedelmä ja vihannespakkauksia sekä hotellien minikokoisia shampoo- ja muita pakkauksia. Komission tavoitteena olisi tiukentaa myös ei-fossiilista materiaaleista tehtyjen biomuovien käyttöä pakkauksissa. 

EU:n tavoite on kierrättää 70 prosenttia pakkausjätteestä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on myös, että vuoteen 2030 mennessä kaikki EU:ssa myytävät muovipakkaukset ovat uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä. 

Muutos näkyy siis myös kosmetiikassa, pyykinpeseuaineissa, siivousaineissa, vanujen, vaippojen, kuukautissuojien, nenäliinojen ja kaikkien tuotteiden ympärillä, jotka pakataan muoviin. 

Tällä hetkellä osa yrityksistä on jo aloittanut muutokset ja siirtynyt myös jo Suomessa käyttämään kierrätysmateriaalia pakkauksissaan. Uusia pakkauksia on jo nähty mm. pyykinpesuaineissa, joissa on käytetty 50% kierrätysmateriaalia. Muovipullot ovat aiempaa harmaampia ja osittain myös omaavat erilaisen ominaistuoksun. 

Allergia-, iho- ja astmaliitto on viestinyt pakkausten ominaistuoksuista Ympäristömerkille, joka on vahvasti mukana uuden pakkausdirektiivin takana. Ympäristömerkki on osaltaan vienyt asiaa eteenpäin pohjoismaiseen ympäristömerkkityöryhmään ja sitä kautta eteenpäin asia kulkee EU pakkausdirektiivi työryhmälle. On tärkeää, että alalla on yhteinen ymmärrys kierrätysmateriaalien tuomista hajumuutoksista pakkauksiin. On tärkeää, että pakkausten valmistajia tuetaan materiaalin käsitelyssä ja valmistuksessa, jotta muutos ei aiheuta hämmennystä tuotevalmistajien lisäksi kauppiaille ja loppukäyttäjille eli kuluttajille ja eri alan ammattilaisille.

Lisätietoja aiheesta löytyy mm. 

Plastics (europa.eu)

EUR-Lex - l21207 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu (valtioneuvosto.fi)