Rakennusmateriaalit

Rakennusmateriaalit

Tuotteilta edellytetään vähintään rakennusmateriaalien päästöluokkaa M1. Tuotteen on oltava mahdollisimman pölyämätön, pölyä keräämätön, materiaaliltaan ärsyttämätön, hengittävä ja nihkeäpyyhinnän kestävä. Rakennusmateriaalien ominaisuudet käydään tapauskohtaisesti läpi kuvauksineen, materiaaleineen ja valmistusprosesseineen. Käsittelyssä kiinnitetään huomio sisäilman laadun parantamiseen. Rakennusmateriaaleista tulee toimittaa yksityiskohtaiset kuvaukset materiaalitietoineen.