Maalit

Maalit

Tuotteilta edellytetään rakennusmateriaalien päästöluokituksen mukaista M1-luokkaa. Lisäksi tuotteista tulee olla testattu myös 3 vrk:n ikäisinä TVOC-päästöt, joiden tulee alittaa raja-arvo 800 mikrogrammaa/m2h. Tämän lisäksi tuotteilta edellytetään käyttöturvallisuustiedotteet ja tuoteselosteet. Tuotteista ei saa haihtua yleisesti herkistäviä/ärsyttäviä aineita. Raaka-aineista on ilmoitettava aina myös pitoisuudet. Tuotteilta edellytetään nihkeäpyyhintä­kest­ä­vyyttä. Valmistajan on toteutettava tuotteista  allergisia kuluttajia varten oma käyttöturvallisuusohje, jossa ilmoitetaan mm. tuotteen sisältämät aineet pitoisuuksineen.