Hae Allergiatunnusta!

Korvausilmaventtiilit

Korvausilmaventtiilit

KORVAUSILMAVENTTIILIT

Korvausilmaventtiilien suodattimien suodatuskyky tulee osoittaa soveltamalla standardin EN ISO 16890-2 (Air filters for general ventilation — Part 2: Measurement of fractional efficiency and air flow resistance) mittausmenetelmää siten, että tutkitaan suodattimen tai suodatinmateriaalin hiukkaserotusaste (alkuerotusaste, ei varauksenpoistoa) testiaineella DEHS (di-ethyl-hexyl-sebacate). Hiukkaserotusaste mitataan sillä virtausnopeudella, mihin suodatin tai suodatinmateriaali on mitoitettu käyttökohteen ja suodattimessa käytetyn materiaalimäärän perusteella. Jos näitä tietoja ei ole määritelty, käytetään virtausnopeutta 5,3 cm/s. Suositustaso 0,3 µm hiukkaskoon hiukkaserotusasteelle on vähintään 40%. Suodattimen aiheuttama painehäviö tulee olla alhainen suhteessa normaalilla koneellisella poistoilmalla varustetun rakennuksen vaipan yli vallitsevaan paine-eroon.

  • Materiaalista ei saa lähteä hajuja, kuituja eikä pölyä.
  • Lisäksi suodattimen vaihtovälistä ja pesusta/puhdistamisesta (jos pesu on mahdollista), tulee osoittaa selkeä ohje.