Ilmanpuhdistimet

Ilmanpuhdistimet

Kriteerit

Tuotteet eivät saa sisältää:

Tuotteessa ei saa olla hajusteampullia tai muita hajusteominaisuuksia, joilla ilmanpuhdistin tuottaisi tuoksua huonetilaan.

Tuotteessa ei saa olla allergiaa aiheuttavia osia.

Muut vaatimukset:

Tuotteesta tulee osoittaa puhtaan ilmantuotto/ilmavirta x m3/h 0.3 mikrometrin partikkelikoossa. Alimmalla teholla käytettäessä laitteen puhdistuskyky tulee olla vähintään huonekokoon 10m2, jota vastaava puhtaan ilman tuottoaste on noin 50m3/h.  Kotikäyttöön tarkoitetuissa laitteissa käytetään laskennoissa 2,4m ja toimistoissa 2,8m huonekorkeutta (VTT 2,5m2).

Otsonintuotto tulee alittaa 0.05 ppm. 

Äänitaso alimmalla teholla saa olla maksimissaan 33dB ja toimistoissa 35dB. Äänitasolla on havaittu olevan merkitystä laitteen oikealaiseen ja riittävän hyödyllisenä koettuun käyttöön.  

Tuotteita tutkitaan siitä näkökulmasta, että ihminen viettää sisätiloissa 90% päivästä ja sisätilojen hengitettävällä ilmalla on tärkeä terveystekijä. Suuri määrä pölyä ja hiukkasia myötävaikuttaa epäterveelliseen sisäilmaan, joka voi ärsyttää herkän limakalvoja hengitysteissä ja heikentää keuhojen toimintaa astmaatikoilla ja herkillä henkilöillä. Ympäristössämme on pienhiukkasia, kuten siitepölyä, eläinten hilsettä, tupakansavua ja huonepölyä. Allergiatunnuksen tarkoituksena on auttaa kuluttajia ostopäätöksissä, koskien tuotteita, joiden avulla voidaan parantaa huoneilman laatua. 

Ilmanpuhdistimia koskevia kriteereitä tarkastellaan uudistettavaksi parhaillaan ja uudet kriteerit on tarkoitus päivittää vuonna 2022.

Kriteereissä huomioidaan EU:n säännökset, tutkimuslaitosten huomiot, WHO:n ohjeistus ja sisäima-alan asiantuntijoiden määritykset sisäilman laadulle. 

Ilmanpuhdistimien teknisistä ominaisuuksista tulee osoittaa puolueettomat tutkimustulokset, joissa on mitattu puhtaan ilman tuottoasteet x m3/h 0.3 mikrometrin hiukkasille CARD, otsonituotto sekä äänitasot eri tehoilla käytettäessä. Ilmanpuhdistimen puhdistusteho tulee olla vähintään 95% 0,3 mikrometrin pienhiukkasilla. Ilmanpuhdistimen on osoitettava puhdistuskyky nimenomaisesti pienhiukkasille, sillä pelkästään virusten ja bakteerien puhdistuksella ei ole toivottavaa vaikutusta herkän henkilön sisäilman laadun parantamiseen. 

Sisäilman otsonille ei ole olemassa terveysperusteista raja-arvoa. Jos otsonin hajun tunnistaa, tulee sitä tuottava laite poistaa asuintilasta. Työperäiselle altistumiselle on Suomessa annettu haitalliseksi tunnettu pitoisuus http-arvo 0.05 pmm kahdeksan tunnin altistumisen aikana. Otsonia esiintyy ulkona kaikilla ilmakehän korkeuksilla. Sisäilman otsoni on peräisin ulkkoa sekä sisätiloissa käytettävistä laitteista, mm.sähköisistä ilmanpuhdistimista, lasertulostimista ja kopiokoneista. Otsoni on ylähengitysteitä ärsyttävä kaasu. Allergisille otsoni voi voimistaa allergiaoireita. Täten otsonituotto on oleellinen kriteeri myös ilmanpuhdistimissa. 

Tuotteissa tulee olla korkealuokkaiset suodattimet ja suodattimen vaihtovälisuositukset sekä käyttöohjeet. 

Allergiatunnuskriteereissä ei tutkita laitteita eläin tai tupankansavun partikkelikoossa, vaan pienhiukkasten osalta, tästä syystä tuotteen testausdokumentit tulee toimittaa 0.3 pienhiukkasilla testattuan, ei 0.1 tai 2.0 mikrometrillä mitattuna. Allergiatunnuksen saava laite ei mahdollista lemmikin ottamista tai tupakointia sisätiloissa.  

Ionisointia suoraan huonetilasta ei suositella tehtäväksi, joten ionisointilaitteet eivät sellaisenaan ole mahdollista anoa Allergiatunnuksen käyttöoikeutta. 

Sivua päivitetty viimeksi: 19.10.2021