Ilmanpuhdistimet

Ilmanpuhdistimet

Kriteerit

Tuotteet eivät saa sisältää:

 • hajusteampulleja tai muita hajusteominaisuuksia, joilla ilmanpuhdistin tuottaisi tuoksua huonetilaan.
 • laitteissa ei saa olla allergiaa aiheuttavia osia, kuten nikkeliä

Muut vaatimukset:

 • tuotteesta tulee osoittaa puolueettomat tutkimustulokset
 • tutkimukset tulee olla suoritettuna siten, että niistä on luettavissa puhtaan ilman tuotto/ilmavirta x m3/h 0.3 mikrometrin hiukkasille (CARD). limmalla teholla käytettäessä laitteen puhdistuskyky tulee olla vähintään huonekokoon 10m2, jota vastaava puhtaan ilman tuottoaste on noin 50m3/h.  Kotikäyttöön tarkoitetuissa laitteissa käytetään laskennoissa 2,4m ja toimistoissa 2,8m huonekorkeutta (VTT 2,5m2).
 • ilmanpuhdistimen puhdistusteho tulee olla vähintään 95% 0,3 mikrometrin pienhiukkasilla. Ilmanpuhdistimen on osoitettava puhdistuskyky nimenomaisesti pienhiukkasille, sillä pelkästään virusten ja bakteerien puhdistuksella ei ole toivottavaa vaikutusta herkän henkilön sisäilman laadun parantamiseen. 
 • otsonintuotto tulee alittaa 0.05 ppm. Sisäilman otsonille ei ole olemassa terveysperusteista raja-arvoa. Jos otsonin hajun tunnistaa, tulee sitä tuottava laite poistaa asuintilasta. Työperäiselle altistumiselle on Suomessa annettu haitalliseksi tunnettu pitoisuus http-arvo 0.05 pmm kahdeksan tunnin altistumisen aikana. Otsonia esiintyy ulkona kaikilla ilmakehän korkeuksilla. Sisäilman otsoni on peräisin ulkkoa sekä sisätiloissa käytettävistä laitteista, mm.sähköisistä ilmanpuhdistimista, lasertulostimista ja kopiokoneista. Otsoni on ylähengitysteitä ärsyttävä kaasu. Allergisille otsoni voi voimistaa allergiaoireita. Täten otsonituotto on oleellinen kriteeri myös ilmanpuhdistimissa. 
 • äänitaso alimmalla teholla saa olla maksimissaan 33dB ja toimistoissa 35dB. Äänitasolla on havaittu olevan merkitystä laitteen oikealaiseen ja riittävän hyödyllisenä koettuun käyttöön.  
 • tuotteissa tulee olla korkealuokkaiset suodattimet ja suodattimen vaihtovälisuositukset sekä käyttöohjeet. 

Sisäilma, jota hengitämme on meille tärkeä terveystekijä. Suuri määrä pölyä ja erilaisia hiukkasia heikentää hyvälaatuista sisäilmaa ja näin ärsyttää hengitysteidemme ylä- ja alaosien herkkiä limakalvoja ja heikentää herkkien henkilöiden keuhkojen toimintaa. Ilmassa leviävät allergeenit, kuten siitepöly tai eläimistä peräisin olevat allergeenit aiheuttavat allergisille oireita. Henkilöillä, joilla on hengitysvaikeuksia, kuten allergista nuhaa tai astmaa, kokevat saavansa vähemmän oireita, kun ilma on suodatettua. 

Markkinoilla on runsaasti erilaisia ilmanpuhdistimia. Ilmanpuhdistimia koskevat allergiakriteerit perustuvat tekniseen sisäilmatietämykseen ja joissa on sovellettu EU:n säännökset, tutkimuslaitosten huomiot, WHO:n ohjeistus ja sisäilma-alan asiantuntiojiden määritykset sisäilman laadulle. 

Ilmanpuhdistin voi puhdistaa sisäilmasta useita erilaisia ei-toivottuja aineita, kuten siitepölyä, pölyä, hajuja, bakteereja ja viruksia. Markkinoilla on olemassa myös erilaisia suodattimia, jotka kykenevät puhdistamaan erilaisia hiukkaskokoja. Laitteissa voi olla kyky myös puhdistaa kaasuja, joissa kaasut yleensä adsorboidaan erillisellä kyllästetyllä hiilisuodattimella kaasutyypistä riippuen. Sen lisäksi laitteissa voi olla ionisointi tai ilmankostutin ominaisuus. Näistä kumpikaan ei omaa allergianäkökulmaa. Ionisointia ei suositella toteutettavaksi huonetiloissa. Kuitenkin suodattimen yhteydessä oleva ionisaatio-ominaisuus, jossa hiukkaset ovat saostuneet, voidaan käsitellä myös allergianäkökulman omaavassa laitteessa. Ionisaatio ilman suodatusta johtaa hiukkasten kerrostumiseen kaikille vastkkaisesti varautuneille pinnoille ja näin saostuttavat pinnat. Jos hiukkaset ionisoidaan osana suodatinta, hiukkaset kerrostuvat tällöin suodattimeen ja ilma puhdistuu. Ilmanpuhdistin ei ole koskaan lääkkeellinen laite, vaan se voi ainoastaan helpottaa oireita ja vähentää huoneilman epäpuhtauksien määrää. 

Useimmat markkinoilla olevat laitteet ovat tarkoitettu erilaisten hiukkasten puhdistamiseen. Laitteen tehokkuuteen vaikuttavat mm:

 • ilmavirta
 • suodatustehokkuus
 • suodattimen puhtaus ja vaihtoväli

Laitteiden testauksessa on otettava huomioon myös huonekoko, johon suodatusteho perustuu, äänitaso, jotta laitteen käyttö olisi hyödyksi erityisesti yöaikaan ja parantaa herkän kuluttajan unenlaatua. Näiden lisäksi laitteesta tutkitaan otsonintuotto. Otsoni on ylähengitysteitä ärsyttävä kaasu ja otsoni voi voimistaa allergiaoireita. 

Laitteiden tutkimustulokset esitetään nykyisin muodossa "CARD"; puhtaan ilman tuotto. CARD -nimi tulee nimestä Clean Air Delivery Rate ja on tavallaan yhteisnimi kolmelle asialle; ilmavirta, suodatustehokkuus ja vaihteluväli tuloilman ja poistoilman välillä. Mitä suurempi CARD arvo on, sitä tehokkaampi ilmanpuhdistin on kyseessä. Allergiakriteereissä ilmanpuhdistimet arvioidaan sillä perusteella, kuinka paljon puhdasta ilmaa laite tuottaa (CARD) kullakin tasolla. Laitteen tulee toimia myös tehokkaasti minimissään 10m2 huonetilassa ja melutaso ei saa ylittää 33dBA tasoa. 

Allergiatunnuskriteereissä ei tutkita eläinpölyn tai tupankansavun partikkelikoossa. Tästä syystä tuotteen testausdokumentit tulee toimittaa 0.3 pienhiukkasilla testattuan, ei 0.1 tai 2.0 mikrometrillä mitattuna. Allergiatunnuksen saava laite ei mahdollista lemmikin ottamista tai tupakointia sisätiloissa.  

Jotta sisäilman hiukkasten määrä vähenee teoreettisesti noin 80%, ilmanpuhdistimen CARD, hiukkaskoolla 0.3 mikrometriä, pitää olla 4 kertaa suurempi kuin ulkoilman virtaus ilmanvaihdosta. Jotta ilmanpuhdistin voisi puhdistaa vähintään 10m2 huonetilan, jonka huonekorkeus on 2,4m, on laitteen allergiakriteeri CARD:ille tunnissa seuraavanlainen: 10 x 2,4 = 24m3 x (4 x 0.5) = 48m3/h. Jotta laite jatkossa saa Allergiatunnuksen käyttöoikeuden, sen CARD on oltava vähintään 48m3/h ja mitä korkeampi CARD 33dBA:ssa, sitä tehokkaampi ilmanpuhdistin on. 

Valmistajan tulee taata vaihtosuodattimet viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun ilmanpuhdistin on poistettu tuotannosta. 

Sivua päivitetty viimeksi: 22.2.2023