Astmatietoviikko 2.–8.5.2022

Astma on yleisin lasten pitkäaikaissairaus. Hyvin hoidettuna se ei kuitenkaan hidasta lapsen vauhtia. Varmista, että lapsen lääkkeenottotekniikka on ajan tasalla. Neuvontaa ja ohjeita saat Allergia-, iho- ja astmaliitosta ja sen jäsenyhdistyksistä.

Hoida lapsen astmaa hyvin

  • Lapsen astman hoidon kulmakivi on lääkehoito. Lääkehoidon onnistumisen kannalta hyvä astmalääkkeenottotekniikka on tärkeää; alle 3-vuotiaalle lääkkeen antaminen tilanjatkeella maskin kanssa, yli 3-vuotiaalle lääke annetaan tilanjatkeella ilman maskia ja kouluiästä lähtien voidaan siirtyä jauheinhalaattorin käyttöön.
  • Astmalapsen suun hoitoon pitää panostaa sillä astmalääkkeet voivat lisätä hampaiden reikiintymisriskiä. Hampaiden pesu aamuin illoin ennen astmalääkkeiden ottoa ja säännöllinen xylitol-tuotteiden käyttö vähentävät reikiintymisriskiä.
  • Säännöllinen liikunta on tärkeä osa lapsen astman hoitoa.

Lue sivuiltamme ja oppaastamme astman oireista, miten astmaa hoidetaan ja mikä pahentaa astmaa. Uudistettu Lasten astma -opas julkaistiin 2.5.2022.

Tietoa lapsen astmasta

Osallistu Astmatietoviikolle!

Katso Astmatietoviikon tapahtumia kalenteristamme.

Tapahtumia Astmatietoviikolla

Yhdessä saamme enemmän aikaan!

Paikallisen allergia- ja astmayhdistyksen jäsenenä saat apua, tukea ja ajankohtaista tietoa arkeesi, ja voit tavata toisia samassa tilanteessa olevia. Yhdessä saamme paljon enemmän aikaan ja vaikuttamistoimintamme lisää painoarvoa. Olet siis mukana edistämässä allergiaa, astmaa ja ihotautia sairastavien asiaa!

Liity jäseneksi

Astmapäivän ympärille suunniteltua Astmatietoviikkoa vietetään nyt ensimmäistä kertaa kampanjaviikkona. Viikko vakinaistetaan yhdeksi Allergia-, iho- ja astmaliiton kampanjaviikoksi. Tänä vuonna kampanjaviikon teemana on lapsen astman hyvä hoito.