Tietoa ja materiaaleja

Tietoa ja materiaaleja

Astmatietoviikko on Allergia-, iho- ja astmaliiton kampanja, joka järjestetään 1.-7.5.2023. Vuoden 2023 teemana on Ikääntyvän astma ja astman hyvä hoito.

Ikääntyvän astman erityispiirteitä:

  • Ikääntyvän astma on alihoidettu ja alidiagnosoitu.
  • Ikääntyvän astmaoireet tulkitaan helposti normaaliin ikääntymiseen tai muihin perussairauksiin liittyviksi.
  • Yli puolella ikääntyneistä astmaatikoista on astman lisäksi myös jokin muu hoitoa vaativa pitkäaikaissairaus, joka tuo haastetta astman omahoitoon. Esim. sydänsairaus, reuma, diabetes, muistisairaus.
  • Hyvä hoito kannattaa. Hoitamattomana astma heikentää nopeasti ikääntyneen toimintakykyä ja elämänlaatua.
  • Ikääntyvällä kannattaa kiinnittää huomio astmalääkkeenottotekniikkaan. Jos jauheinhalaattorin käyttö ei onnistu niin sumuteinhalaattori tilanjatkeen kanssa on usein toimiva lääkitysmuoto.
  • Säännölliset kontrollit terveydenhuollossa ovat tärkeitä, erityisesti monisairastavuus ja monilääkitys huomioitava myös astman hoidossa.
  • Ikääntyvän astmaatikon kannattaa liikkua, se vahvistaa keuhkoja ja ylläpitää toimintakykyä.
  • Jokaisella ikääntyvällä astmaa sairastavalla tulee olla terveys- ja hoitosuunnitelma.

Kampanjamateriaalit

Julisteet (A4, pdf)

Somekuvat

Facebookiin ja Instagramiin (1080 x 1080 px, jpg-tiedosto)

Twitter, Facebook kansikuva 1640 x 856 px:

Vaaka- ja pystykuvia näytöille, esim. apteekkeihin

Pharmadata vaaka 1920 x 1080

Pharmadata pysty 1080 x 1920

Receptum 1280 x 720

Kutsukirje

Puuhaa ja tekemistä

Lisätietoa Astmatietoviikosta verkkoasiantuntija Anu Sauliala, anu.sauliala@allergia.fi.

Sivua päivitetty: 27.4.2023