Luonto ja terveys

Luonto ja terveys

Kosketus monimuotoiseen luontoon rikastuttaa mikrobistoa, vahvistaa immuunitasapainoa ja suojaa sairauksilta

Vieraantuminen luonnosta ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen kytkeytyvät terveyteen. Kaupungistuminen ja luonnon köyhtyminen ovat tuoneet mukanaan uusia sairauksia ja luontaisen vastustuskyvyn heikkenemistä. Kansanterveyttä uhkaavat sairaudet, kuten astma, allergia, diabetes, metabolinen oireyhtymä, tulehdukselliset suolistosairaudet, syöpä, neurologiset sairaudet ja erilaiset mielenterveyden häiriöt.

Kosketus monimuotoiseen luontoon rikastuttaa mikrobistoa, vahvistaa immuunitasapainoa ja suojaa sairauksilta. Kaikki mitä syömme, hengitämme ja kosketamme muokkaa mikrobejamme. 

 

Terveys on riippuvaista luonnosta

Terveytemme kytkeytyy luonnon ekosysteemipalveluihin. Niiden toimivuus taataan huolehtimalla luonnon monimuotoisuudesta. Perinteisen maatilaympäristön astmalta ja allergialta suojaava vaikutus liittyy runsaaseen mikrobeille altistumiseen. Karjala-tutkimuksessa on havaittu, että niin allergia kuin diabeteskin olivat harvinaisempia Venäjän Karjalan pientilavaltaisessa ympäristössä verrattuna Suomeen.

Luontaisen immuniteetin kehitys jää vajaaksi kaupunkimaisessa ympäristössä. Tämä aiheuttaa tarpeetonta ja liiallista reagoimista esimerkiksi siitepölyyn tai ruoka-aineisiin. Allergeenien välttäminen on vakavissa allergioissa tärkeää. Väestötasolla allergeenien välttämistä tärkeämpää on väestön sietokyvyn lisääminen silloin, kun vakavaa allergiaa ei ole. Immuunipuolustusta voidaan vahvistaa liikkumalla ja toimimalla luonnossa. Erityisen tärkeää tämä on allergisille lapsille.

 

Vieraslajit uhkaavat monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuus vähenee kiihtyvää tahtia esimerkiksi elinympäristöjen häviämisen ja sirpaloitumisen sekä vieraslajien vaikutusten vuoksi. Suomessa joka kymmenes tunnettu laji on uhanalainen.

Maailmanlaajuisesti vieraslajit ovat toiseksi suurin uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle. Myös Suomessa vieraslajit ovat uhka alkuperäiselle luonnolle. Tunnetaan useita tapauksia, joissa ekosysteemien rakenne ja toiminta on muuttunut voimakkaasti vieraslajin leviämisen takia.

Keskeisintä luontaisten lajien suojelun kannalta on ryhtyä vieraslajien torjuntaan hyvissä ajoin ja ehkäistä ennalta vieraslajien leviämistä. Tällöin myös vieraslajeista yhteiskunnalle aiheutuvat haitat ja kustannukset jäävät merkittävästi pienemmiksi.

Tällä hetkellä vieraslajien torjunta on satunnaista ja usein lyhytaikaisten hankkeiden varassa. Vieraslajien torjuntaa tarvitaan sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Pienialaisilla suojelualueilla vieraslajien vaikutukset saattavat olla suojeltavalle lajistolle erittäin haitallisia.

 

 

Teksti: Tiina Parkkima

Kuva: Joonas Fritze


Sivua päivitetty: 7.5.2020