Terve askel luontoon -hanke

Talkoot ja koulutukset jatkuvat vielä keväällä ja kesällä 2020!

Tapahtumista tiedotetaan talkoot ja tapahtumat -sivuilla sekä Vieraslajien torjuntajoukot -fb ryhmässä. 


Terve askel luontoon -hanke torjuu haitallisia vieraslajeja ja viestii luonnon terveysvaikutuksista. Hankkeen talkoita ja tapahtumia järjestetään ympäri Suomea.

 

Miksi talkoot?

Vaikka talkoot sanana voivat joillekin tuoda mieleen lähinnä mustavalkoleffamaisia mielikuvia heinäseipäitä kasaavista hikisistä uurastajista, ovat talkoot vielä tänäkin päivänä tärkeä osa suomalaista kulttuuriperimää. Yhdessä uurastetaan yhteisen hyvän vuoksi, oli se sitten peltotöitä, haravointia tai villasukkien kutomista.

Yhdessä voimme lähteä uurastamaan myös torjuaksemme vieraskasvilajeja. Vieraslajien torjunnassa talkoot ovat merkittävässä roolissa, koska viranomaisten resurssit eivät riitä kaikkeen. Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, josta aiheutuu mittavia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia haittoja. Esiintymiä on paljon.

Vieraslajitalkoissa suojellaan luonnon monimuotoisuutta, kun näitä ärhäkästi leviäviä, muita lajeja syrjäyttäviä ja täten jopa ekosysteemejä uhkaavia lajeja torjutaan. Talkoissa näkee kättensä jäljen nopeasti ja on helppo ymmärtää, mikä merkitys ihmisen teoilla on luontoon.

Myös ihminen on osa luontoa ja täten luonnolla on vaikutus meihin. Kaupungistumisen, työolosuhteiden muuttumisien ja hygieniatason paranemisen myötä kosketuksemme luontoon on heikentynyt. Tällä on se seuraus, että jäämme vaille luonnon terveysvaikutuksia. Kun olemme kosketuksissa luontoon, ihomme mikrobit kommunikoivat luonnon mikrobien kanssa. Näillä mikrobeilla on merkittävä rooli omassa vastustuskyvyssämme ja hyvinvoinnissamme. Luontokosketuksen heikkenemisellä on todettu olevan yhteys mm. allergioihin ja tulehdusperäisiin sairauksiin.

Talkoissa ollaan kirjaimellisesti kosketuksissa luontoon ja saadaan luonnon terveysvaikutuksia. Talkoissa saadaan kevyttä arkiliikuntaa ja hyviä vaikutuksia koettuun hyvinvointiimme. Luonnonsuojelutyöstä koetaan hyvän tekemisen ja merkittävyyden tunteita, yhteistyöstä yhteisöllisyyttä – näillä on merkittävä rooli myös henkisessä jaksamisessamme.

Talkoot ovat matalan kynnyksen toimintaa, johon kuka vaan voi tulla mukaan. Sinun ei tarvitse olla vieraslajiguru, tai edes tunnistaa kurtturuusua päivänkakkarasta, tullaksesi talkoisiin. Hyvä mieli on takuuvarma juttu, töiden jälkeen eväitä syödessä kaikkien talkoolaisten huulilla karehtii hymy. Tule rohkeasti mukaan talkoisiin tai järjestä omat talkoot. Yhdessä voimme auttaa luontoa ja torjua vieraslajien leviämistä! 

 


Hankkeen talkoisiin osallistui vuosina 2017-2019 yli 2200 ahkeraa talkoolaista! Lue juttu aiheesta täältä. Hankkeen vieraslajitalkoita ja talkoovetäjäkoulutuksia vedettiin usealla paikkakunnalla ympäri Suomea.

 


Ota yhteyttä hankekoordinaattoriin:

Viivi Valkonen, viivi.valkonen@allergia.fi tai 044 491 8942

 

 

Kuva: Lauri Rotko


#luontoaskel
Facebook: Luontoaskel
Twitter: @luontoaskel