Terve askel luontoon -hanke

Talkoot ja koulutukset jatkuvat vielä keväällä ja kesällä 2020!

Tapahtumista tiedotetaan talkoot ja tapahtumat -sivuilla sekä Vieraslajien torjuntajoukot -fb ryhmässä. 
 Olennaiset

Lue vinkit omatoimitalkoisiin täältä.

Talkookohdelistaus listaa kaupunkien mailla sijaitsevia hyviä vieraslajikohteita omatoimitalkoiluun. Kohde- ja kaupunkikohtaiset ohjeet helpottavat toimintaa.


 Ota yhteyttä hankekoordinaattoriin:

Viivi Valkonen, viivi.valkonen@allergia.fi tai 044 491 8942

 Terve askel luontoon -hanke

Mitä? Hanke torjuu haitallisia vieraslajeja ja viestii luonnon terveysvaikutuksista.

Missä? Vieraslajitalkoita ja muita tapahtumia järjestetään ympäri Suomea.

Milloin? Tapahtumien aikataulut ja ilmoittautumiset talkoot ja tapahtumat -sivuilta.

Miksi? Yhdessä voimme lähteä uurastamaan myös torjuaksemme vieraskasvilajeja. Vieraslajien torjunnassa talkoot ovat merkittävässä roolissa, koska viranomaisten resurssit eivät riitä kaikkeen. Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, josta aiheutuu mittavia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia haittoja. Esiintymiä on paljon.

Vieraslajitalkoissa suojellaan luonnon monimuotoisuutta, kun näitä ärhäkästi leviäviä, muita lajeja syrjäyttäviä ja täten jopa ekosysteemejä uhkaavia lajeja torjutaan. Talkoissa näkee kättensä jäljen nopeasti ja on helppo ymmärtää, mikä merkitys ihmisen teoilla on luontoon.

Ihminen on osa luontoa ja luonnolla on vaikutus meihin. Kaupungistumisen, työolosuhteiden muuttumisen ja hygieniatason paranemisen myötä kosketuksemme luontoon on heikentynyt. Tällä on se seuraus, että jäämme vaille luonnon terveysvaikutuksia. Kun olemme kosketuksissa luontoon, ihomme mikrobit kommunikoivat luonnon mikrobien kanssa. Näillä mikrobeilla on merkittävä rooli omassa vastustuskyvyssämme ja hyvinvoinnissamme. Luontokosketuksen heikkenemisellä on todettu olevan yhteys mm. allergioihin ja tulehdusperäisiin sairauksiin.

Talkoissa ollaan kosketuksissa luontoon. Talkoissa saadaan kevyttä arkiliikuntaa ja hyviä vaikutuksia koettuun hyvinvointiimme. Luonnonsuojelutyössä koetaan hyvän tekemisen ja merkittävyyden tunteita, yhteistyötä tehdessä koetaan yhteisöllisyyttä – näillä on merkittävä rooli myös henkisessä jaksamisessamme.

Talkoot ovat matalan kynnyksen toimintaa, johon kuka vaan voi tulla mukaan. Sinun ei tarvitse olla vieraslajiguru, tai edes tunnistaa kurtturuusua päivänkakkarasta, tullaksesi talkoisiin. Hyvä mieli on takuuvarma juttu, töiden jälkeen eväitä syödessä kaikkien talkoolaisten huulilla karehtii hymy. Tule rohkeasti mukaan talkoisiin tai järjestä omat talkoot. Yhdessä voimme auttaa luontoa ja torjua vieraslajien leviämistä! 

 


Hankkeen talkoisiin osallistui vuosina 2017-2019 yli 2200 ahkeraa talkoolaista! Lue juttu aiheesta täältä. Hankkeen vieraslajitalkoita ja talkoovetäjäkoulutuksia vedettiin usealla paikkakunnalla ympäri Suomea.

 

 

 

Kuva: Lauri Rotko


#luontoaskel
Facebook: Luontoaskel
Twitter: @luontoaskel