Hanke on päättynyt, kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja talkoolaisille!

Terve askel luontoon -hanke

 

 


Olennaiset

Hankkeen loppuraportti

Vinkit omatoimitalkoisiin

Vieraslajien torjuntajoukot -Facebook-ryhmä

 Terve askel luontoon -hanke

Mitä?

Hanke torjui haitallisia vieraslajeja ja viesti luonnon terveysvaikutuksista.

Missä?

Vieraslajitalkoita ja muita tapahtumia järjestettiin ympäri Suomea.

Milloin?

Hanke on päättynyt. Hankkeessa toimittiin vieraslajitalkoiden parissa vuosina 2017-2020. 

Kuka?

Allergia-, iho- ja astmaliitto & WWF Suomi 

Miksi? 

Yhdessä voimme lähteä uurastamaan myös torjuaksemme vieraskasvilajeja. Vieraslajien torjunnassa talkoot ovat merkittävässä roolissa, koska viranomaisten resurssit eivät riitä kaikkeen. Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, josta aiheutuu mittavia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia haittoja. Esiintymiä on paljon.

Vieraslajitalkoissa suojellaan luonnon monimuotoisuutta, kun näitä ärhäkästi leviäviä, muita lajeja syrjäyttäviä ja täten jopa ekosysteemejä uhkaavia lajeja torjutaan. Talkoissa näkee kättensä jäljen nopeasti ja on helppo ymmärtää, mikä merkitys ihmisen teoilla on luontoon.

Ihminen on osa luontoa ja luonnolla on vaikutus meihin. Kaupungistumisen, työolosuhteiden muuttumisen ja hygieniatason paranemisen myötä kosketuksemme luontoon on heikentynyt. Tällä on se seuraus, että jäämme vaille luonnon terveysvaikutuksia. Kun olemme kosketuksissa luontoon, ihomme mikrobit kommunikoivat luonnon mikrobien kanssa. Näillä mikrobeilla on merkittävä rooli omassa vastustuskyvyssämme ja hyvinvoinnissamme. Luontokosketuksen heikkenemisellä on todettu olevan yhteys mm. allergioihin ja tulehdusperäisiin sairauksiin.

Talkoissa ollaan kosketuksissa luontoon. Talkoissa saadaan kevyttä arkiliikuntaa ja hyviä vaikutuksia koettuun hyvinvointiimme. Luonnonsuojelutyössä koetaan hyvän tekemisen ja merkittävyyden tunteita, yhteistyötä tehdessä koetaan yhteisöllisyyttä – näillä on merkittävä rooli myös henkisessä jaksamisessamme.

Talkoot ovat matalan kynnyksen toimintaa, johon kuka vaan voi tulla mukaan. Sinun ei tarvitse olla vieraslajiguru, tai edes tunnistaa kurtturuusua päivänkakkarasta, tullaksesi talkoisiin. Hyvä mieli on takuuvarma juttu, töiden jälkeen eväitä syödessä kaikkien talkoolaisten huulilla karehtii hymy. Tule rohkeasti mukaan talkoisiin tai järjestä omat talkoot. Yhdessä voimme auttaa luontoa ja torjua vieraslajien leviämistä! 

 


 

 

Kuva: Lauri Rotko


#luontoaskel
Facebook: Luontoaskel
Twitter: @luontoaskel