Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 1.7.2015 
 
1. Rekisterinpitäjä

Allergia- ja Astmaliitto ry

Osoite: Paciuksenkatu 19, 00270 HELSINKI

Muut yhteystiedot: Puh. 09 473351, tiedotus@allergia.fi 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jäsensihteeri Seija Pohjalainen

Osoite: jasenet@allergia.fi

Muut yhteystiedot: Allergiatalon vaihde, p. 09 4733 51 
 
3. Rekisterin nimi

Allergia- ja Astmaliitto ry:n jäsen-, asiakas- ja palvelurekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Allergia- ja Astmaliitto ry ylläpitää jäsenyhdistystensä puolesta keskitettyä jäsenrekisteriä. Hoitaa jäsenmaksujen laskutuksen, jäsenlehden postituksen sekä tuottaa ja kehittää jäsenistölle suunnattuja palveluita. 
 
Allergia- ja Astmaliitto ry kerää tietoja henkilöiltä, joille lähetetään liiton toimintaan liittyvää viestintää. 
 
5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisterin tietosisältö:

1. Etu- ja sukunimi, syntymäaika ilman tunnusosaa, osoite

2. Ammatti, sähköposti, puhelin, sairaustiedot, jäseneksiliittymistapa 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin henkilötietoja kerätään jäseneltä liittymisen yhteydessä ja jäsenrekisterin sisältämät tiedot ovat henkilön itse antamat. Tiedot päivitetään jäsenen ilmoituksen perusteella.

Henkilöiden, joille lähetetään liiton toimintaan liittyvää viestintää, tiedot kerätään henkilöiltä itseltään. 
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta. 
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

A. Manuaalinen aineisto

A. Manuaalinen aineisto on yhdistyksillä. 
 
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

B. ATK:lle talletetut tiedot ovat Allergia- ja Astmaliitto ry:n palvelimelle tallennettuina. Rekisteri on vain jäsenrekisteriohjelmaa käyttävien henkilöiden käytössä. Yhdistyksille lähetetään kuukausittain sähköpostitse tiedot jäsenrekisterissä tapahtuneista muutoksista. 
 
Liiton viestintää varten kerätyt henkilötiedot ovat vain jäsenrekisteriohjelmaa käyttävien henkilöiden käytössä.