Vapaaehtoisten kokemusosaamisella parannetaan liiton palveluja

3.11.2022

Vapaaehtoisten tekemällä työllä ja kokemustiedolla on Allergia-, iho- ja astmaliitossa iso merkitys. Niiden avulla kehitetään sairastavien tarpeita tukevia palveluja ja liiton toimintaa.

Liiton eri toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa on mukana useita vapaaehtoisia vuoden mittaan. Vapaaehtoisten kokemustietoa sairauden kanssa elämisestä hyödynnetään liiton toiminnassa monin eri tavoin. Liitto myös nostaa julkisuuteen asiantuntijatiedon rinnalle oikeita kokemuksia siitä, miten pitkäaikaissairauden vaikutukset arjen eri tilanteissa näyttäytyvät.

Perinteinen tapa hyödyntää vapaaehtoisia on vertaistukitoiminta. Liitto ylläpitää suljettuja Facebook-ryhmiä eri kohderyhmille ja tukee muissa ryhmissä toimivia vapaehtoisia ylläpitäjiä. Vertaistukijoita myös välitetään saattamalla kaksi ihmistä yhteen, erityisesti harvinaisimpia ihotauteja sairastavia.  

Omista kokemuksista kertovia vapaaehtoisia kutsutaan myös kokemustoimijoiksi. Kokemustoimijoita hyödynnetään liitossa muun muassa silloin, kun toimittajat hakevat haastateltavia tai kun sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun tilaisuuteen halutaan kokemuspuheenvuoro. Myös liiton kursseilla vierailee kokemustoimijoita tuomassa osaamistaan kurssien osallistujille. Tarvittaessa kokemustoimijuuteen tarjotaan koulutusta.

Liitto tuottaa vuosittain uusia tai uudistettuja oppaita. Valmisteltavia tekstejä luetutetaan kohderyhmään kuuluvilla, jotta niiden sisältö vastaisi myös käytännön kokemuksia. Käytännön elämää esittelevät myös liiton somelähettiläät, jotka viestivät liiton kohderyhmiä koskettavia, itselleen tärkeitä asioita, esimerkiksi kirjoittamalla blogitekstin tai kaappaamalla liiton Instagram-tilin.  

Lisätietoja:

Allergia-, iho- ja astmaliiton vapaaehtoistoiminta

Allergia-, iho- ja astmaliiton kokemustoiminta

Sivua päivitetty: 3.11.2022