Vaikuta itse ilmanlaatuun Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen vinkeillä

18.11.2016

Yksityiset henkilöt voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan ilmanlaatuun – esimerkiksi vähentämällä yksityisautoilua, suosimalla joukkoliikennettä sekä polttamalla takan ja saunan tulisijassa ainoastaan kuivaa ja puhdasta puuta.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on julkaissut ilmansuojeluesitteen, jossa kerrotaan miksi ilmanlaadun parantaminen on tärkeää, mitä toimenpiteitä Helsinki tulee tekemään seuraavien vuosien aikana sekä mitä asukkaat voivat itse tehdä ilmanlaadun parantamiseksi.  Tavoitteena on viihtyisämpi ja puhtaampi kaupunki. Toiveena on, että asukkaiden tietoisuus heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan ilmanlaatuun paranisi.

Ilmansuojeluesitteeseen voi tutustua kokonaisuudessaan: http://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/ilmansuojeluesite.pdf tai https://issuu.com/helsinginymparistokeskus/docs/ilmansuojeluesite.

Sivua päivitetty: 18.11.2016