Tutkimushanke etsii potilashaastateltavia fokusryhmiin

22.6.2022

Proshade-tutkimushankkeessa selvitetään tietoon perustuvan jaetun päätöksenteon roolia terveydenhuollossa. Keskeistä tutkimuksessa on terveydenhuollon palvelukäyttäjien näkemykset. Nyt hankkeeseen haetaan potilaita haastateltaviksi viiteen fokusryhmään.

Haastateltaville ei ole erityisiä vaatimuksia, mutta esimerkiksi kokemus kokemusasiantuntijana olemisesta antaa hyvät valmiudet osallistua ryhmiin. Hanketta rahoittaa Strategisen Tutkimuksen Neuvosto, ja sen toteuttaa Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry.

Haastatteluryhmät kokoontuvat alkusyksystä neljällä eri paikkakunnalla klo 16.30 - 18:

  • Helsinki 31.8. ja 13.9.
  • Tampere 14.9.
  • Kuopio 3.10.
  • Oulu 4.10.

Ryhmät ovat kertaluonteisia ja niissä on tarjolla kevyttä purtavaa. Haastattelijoina toimivat Lääkäriseura Duodecimin toimittajat. Haastattelut nauhoitetaan, mutta käydyt keskustelut analysoidaan nimettöminä. Osallistujien kohtuulliset matkakustannukset korvataan. 

Lisätietoa antaa Risto Heikkinen 30.6. mennessä (risto.heikkinen@allergia.fi, 045 114 4459). 

Sivua päivitetty: 3.8.2022