Suomalaisten käsityksiä luontoterveydestä tutkitaan

14.12.2022

Allergia-, iho- ja astmaliitto tutkii laaja-alaisesti joulukuussa suomalaisten ja terveysalan ammattilaisten käsityksiä luontoterveydestä. Tutkimuksessa myös selvitetään hyödynnetäänkö terveydenhoidossa luontoterveyden terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Tutkimusten mukaan luonto tukee ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä hyvinvointia monin tavoin. Lisäksi se harjaannuttaa ja vahvistaa immuunijärjestelmäämme. Tutkimukset ovat osoittaneet, että useiden tulehdusperäisten sairauksien, kuten astman, allergioiden, sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen lisääntyminen on yhteydessä kaupungistumiseen. Ihmisten etäännyttyä luonnosta he ovat entistä vähemmän kosketuksissa ympäristön mikrobikirjoon. Luontokosketuksen on oltava riittävää, jotta se edistää terveyttä.

Laaja-alaisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää muun muassa, että kokevatko ammattilaiset luontoterveyden kliinisessä työssä tärkeäksi ja hyödyntävätkö he työssään sen terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Kansalaisten vastauksista saadaan tietoa muun muassa luontoon lähtemisen kannusteista ja rajoitteista. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään väestön tietoisuutta, asenteita, huolia ja kokemuksia luontoterveydestä, millainen heidän luontosuhteensa on, ja miten he kokevat ympäristöhaasteiden ja hyvinvoinnin yhteyden.

Nyt käynnissä olevan väestötutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää pohdittaessa keinoja, joilla luontokosketusta voidaan lisätä ja taata kaikille tasaveroiset mahdollisuudet saada sitä. Kyselyn avulla saadaan tietoa siitä, miten asukkaat kokevat kuntansa luontoterveyden kannalta ja onko niissä riittävästi lähiluontoa ja viherympäristöjä. Kunnissa tärkeä keino edistää luontoterveyttä onkin luonnon monimuotoisuutta turvaava kaupunkisuunnittelu.

Kyselytutkimuksen kumppanina toimii kotimainen Uute Scientific Oy ja toteuttajana Success Clinic Oy. Kyselytutkimuksen tulokset valmistuvat vuonna 2023 kevättalvesta.

Allergia-, iho- ja astmaliitto on valtakunnallinen terveysjärjestö. Liitto edistää allergisten, astmaatikkojen, ihotautia sairastavien ja palovamman kokeneiden sekä heidän läheistensä elämänlaatua. Sen tavoitteena on myös edistää luontokosketusta ja -terveyttä.

Uute Scientific Oy on suomalainen yritys, joka tuo luonnon ihmisten iholle. Luonnon mikrobit stimuloivat immuunijärjestelmäämme ja saavat sen toimimaan oikealla tavalla. Käytännössä maa- ja kasvipohjaisesta uutteesta voidaan valmistaa kuluttajatuotteita, jotka mahdollistavat luontokosketuksen kaupunkilaisten kiireisessä arjessa. Näitä tuotteita löytyy jo useiden kosmetiikkavalmistajien valikoimista.

”Yrityksenä tuemme luontoyhteyden syntymistä ja ylläpitoa myös perinteisin tavoin, joten olemme tästä tutkimuksesta erittäin mielissämme. Inaktivoitu mikrobiuutteemme on tieteellisesti todistettu lisätuki kiireisen urbaanin ihmisen elämään”, kommentoi filosofian tohtori, molekyylivirologian dosentti Olli Laitinen. Hän on myös Uute Scientific Oy:n tutkimusjohtaja ja perustajajäsen.

Lisätietoja:

Luonto- ja ympäristöterveyden asiantuntija Tiina Vitikainen, Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti, puh. 044 3433932, tiina.vitikainen@allergia.fi

www.uutescientific.com

Sivua päivitetty: 14.12.2022