Mitä tietoa etsit?

Sairaalaverkon uudistus etenee

28.8.2017

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan päivystyksestä, erikoissairaanhoidon työnjaosta ja ensihoidosta on annettu uudet asetukset, joilla uudistetaan päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakennetta ja toimintatapoja. Asetukset liittyvät tämän vuoden alussa voimaantulleeseen terveydenhuoltolain muutokseen.

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua. Lisäksi tavoitteena on, että ihmiset pääsevät nykyistä helpommin kiireelliseen hoitoon.

Sen vuoksi erityistä osaamista vaativia erikoissairaanhoidon tehtäviä kootaan isompiin yksiköihin tinkimättä laadukkaista lähipalveluista. Ensihoitopalvelu toimii jatkossakin lähipalveluna.

Uudistuksen toteutumista seurataan järjestelmällisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö perustaa kansallisen koordinaatioryhmän, joka tehtävänä on seurata päivystyksen, erikoissairaanhoidon työnjaon ja toimintojen keskittämistä, yhtenäisiin hoidon perusteisiin sitoutumista sekä uudistusten taloudellisia vaikutuksia

Sivua päivitetty: 28.8.2017