Mitä tietoa etsit?

Perusterveydenhuollon hoitotakuuta ehdotetaan tiukennettavaksi

13.1.2022

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään siitä, kun on tehty arvio hoidon tarpeesta. Liitto on antanut lausunnon esityksestä.

Allergia-, iho- ja astmaliitto pitää hallituksen esitystä lähtökohtaisesti hyvänä. Hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoon pääsyn sujuvoittamisen vahvistaminen on tärkeää. Hoidon tarpeen arvioinnissa ammattihenkilön tulee kuitenkin osata arvioida laajasti eri ikäisen ja eri taustaisten asiakkaiden tarpeita, mikä vaatii vahvaa osaamista. Lue liiton lausunto kokonaisuudessaan.

Sivua päivitetty: 13.1.2022